A BŰNBOCSÁNAT AJÁNDÉKA

''A bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszútűrő és nagy kegyelmességed,
és el nem hagytad őket.''
(Nehémiás 9:17)Az igazság megkívánja, hogy a bűn ne csak megbocsáttassék, hanem a büntetés el is legyen hordozva. Isten, egyszülött Fia ajándéka által, eleget tett ennek a kívánalomnak. Az ember helyett meghalva, Krisztus elhordozta a büntetést, és biztosította a bűnbocsánatot. Isten azt akarja, hogy valljuk meg bűntetteinket, és alázzuk meg szívünket előtte. Jöjjünk hozzá bizalommal, mint gyöngéd Atyához, aki nem veti el a benne bízókat. Isten nem mond le rólunk a bűnünk miatt. Követhetünk el hibákat, és megszomoríthatjuk a Szentlelket, de ha megbánjuk bűntetteinket, és töredelmes szívvel jövünk hozzá, Ő nem utasít minket vissza. Vannak akadályok, amelyeket el kell venni az útból. Helytelen érzések dédelgetése, büszkeség, önelégültség, türelmetlenség és panaszkodás, mindezek elválasztanak Istentől. A bűntetteket meg kell vallani. Alaposabb kegyelmi munkának kell végbemennie a szívben.

Tanulnunk kell Krisztus iskolájában. Egyedül az Ő igazságossága jogosíthat fel minket a kegyelem szövetségének áldásainak elfogadására. Úgy tekintünk magunkra, mintha hatalmunk lenne megváltani magunkat. Jézus azonban azért halt meg értünk, mert erre képtelenek vagyunk. Benne van a reménységünk, megigazulásunk és igazságunk. Egyedüli Megváltónk Jézus, és noha milliók fogják. Öt visszautasítani, akiknek gyógyulásra van szükségük, a benne bízó emberek közül egyetlen egy sem fog elveszni. Jóllehet, bűnösnek és elveszettnek tartjátok magatokat, de ez éppen az az állapot, amelyben szükségetek van a Megváltóra. Ha megvallandó bűnöd van, ne vesztegesd az időt! Most vannak itt az arany lehetőségeid! ''Ha megvalljuk bűnünket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűnünket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól.'' (1János 1:9) Azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, meg fognak elégíttetni, mert Jézus azt ígérte. Drága Megváltó! Karjai tárva vannak előttünk, és hatalmasan szerető szíve arra vár, hogy megáldjon bennünket.