A BŰNBOCSÁNAT AJÁNDÉKA

''A bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszútűrő és nagy kegyelmességed,
és el nem hagytad őket.''
(Nehémiás 9:17)Az igazság megkívánja, hogy a bűn ne csak megbocsáttassék, hanem a büntetés el is legyen hordozva. Isten, egyszülött Fia ajándéka által, eleget tett ennek a kívánalomnak. Az ember helyett meghalva, Krisztus elhordozta a büntetést, és biztosította a bűnbocsánatot. Isten azt akarja, hogy valljuk meg bűntetteinket, és alázzuk meg szívünket előtte. Jöjjünk hozzá bizalommal, mint gyöngéd Atyához, aki nem veti el a benne bízókat. Isten nem mond le rólunk a bűnünk miatt. Követhetünk el hibákat, és megszomoríthatjuk a Szentlelket, de ha megbánjuk bűntetteinket, és töredelmes szívvel jövünk hozzá, Ő nem utasít minket vissza. Vannak akadályok, amelyeket el kell venni az útból. Helytelen érzések dédelgetése, büszkeség, önelégültség, türelmetlenség és panaszkodás, mindezek elválasztanak Istentől. A bűntetteket meg kell vallani. Alaposabb kegyelmi munkának kell végbemennie a szívben.

Tanulnunk kell Krisztus iskolájában. Egyedül az Ő igazságossága jogosíthat fel minket a kegyelem szövetségének áldásainak elfogadására. Úgy tekintünk magunkra, mintha hatalmunk lenne megváltani magunkat. Jézus azonban azért halt meg értünk, mert erre képtelenek vagyunk. Benne van a reménységünk, megigazulásunk és igazságunk. Egyedüli Megváltónk Jézus, és noha milliók fogják. Öt visszautasítani, akiknek gyógyulásra van szükségük, a benne bízó emberek közül egyetlen egy sem fog elveszni. Jóllehet, bűnösnek és elveszettnek tartjátok magatokat, de ez éppen az az állapot, amelyben szükségetek van a Megváltóra. Ha megvallandó bűnöd van, ne vesztegesd az időt! Most vannak itt az arany lehetőségeid! ''Ha megvalljuk bűnünket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűnünket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól.'' (1János 1:9) Azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, meg fognak elégíttetni, mert Jézus azt ígérte. Drága Megváltó! Karjai tárva vannak előttünk, és hatalmasan szerető szíve arra vár, hogy megáldjon bennünket.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!