JELLEMFEJLESZTÉS

''Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.'' (1Péter 2:9)Az Isten törvényeinek való engedelmesség olyan szép jellemet fejleszt ki az emberben, amely összhangban van mindennel, ami tiszta, szent és szeplőtelen. Krisztus evangéliumának üzenete az ilyen ember életéből egyértelművé válik. Mivel elfogadta Krisztus irgalmát és a bűn hatalmából való meggyógyítását, Istennel való kapcsolata helyes mederbe került. Élete, amely megtisztult a hiábavalóságoktól és az önzéstől, telve van Isten szeretetével. Az Isten törvénye iránt tanúsított naponkénti engedelmessége olyan jellemet szerez, amely biztosítja számára az Isten országában rá váró örök életet. Krisztus soha nem mondta, hogy a jellem tökéletesítése könnyű feladat. Nemes, kiegyensúlyozott jellemet nem lehet örökölni. Nem jutunk hozzá véletlenül, hanem személyes erőfeszítéssel, Krisztus érdemei és ereje által.

Isten ad szellemi és lelki képességeket; a jellemet pedig mi alakítjuk az énünkkel folytatott kemény, szívós küzdelem árán. Harcot harc után kell vívnunk öröklött hajlamainkkal. Szigorúan kell magunkat bírálnunk, és minden egyes kedvezőtlen jellemvonásunktól meg kell szabadulnunk. Az igazság nem igazság annak, aki nem mutat emelkedettebb lelki jellemet, a világ erejét felülmúló erőt, s nem áraszt az igazság szent, sajátos jellegének megfelelő befolyást. Akit az igazság megszentelt, az mindenkire, akivel érintkezik, megmentő, életet adó befolyást áraszt. Ez a Biblia vallása. Napról napra egyre többet kell megtanulnunk Krisztustól, hogy tanításaival összecsengő tapasztalatokat szerezzünk. Magasztos és szent célokat valósíthatunk meg. Isten azt akarja, hogy ismeretben és erényekben állandóan növekedjünk. Törvénye az Ő hangjának visszhangja, amely mindenkit hív: ''Jöjjetek feljebb. Legyetek szentek, még szentebbek!'' Keresztény jellemünk napról napra tökéletesedhet.