SZENTSÉG

''Nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Isten .'' (1Thesszalonikabeliekhez 4:7)Az élet Isten ajándéka. Azért kaptuk, hogy az Ő szolgálatában használjuk. Isten akarata, hogy gondoskodjunk a testünkről, és értékeljük működését. Éppúgy rendelkezünk testi, mint szellemi adottságokkal. Vágyunk és indítékunk a testünkből indul ki, ezért semmi olyat nem szabad tennünk, amivel megrontanánk ezt a számunkra kirendelt tulajdont. Életünket a lehető legjobb fizikai állapotban és lelki befolyás alatt kell tartanunk, hogy tálentumainkat a megfelelő módon használjuk fel. (Olvassuk el 1Korinthus 6:13-at!)Testünk Istené. Krisztus éppúgy megfizette testünk, mint lelkünk megváltásának árát. Isten gondoskodik az emberi szervezet működéséről, és ebben együtt kell működnünk vele. Az Isten iránti szeret elengedhetetlen az igazi élet és jó egészség szempontjából. Az egészség érdekében szívünket reménynek, szeretetnek és örömnek kell betöltenie. Az alacsonyabb rendű szenvedélyeket szigorú felügyelet alatt kell tartanunk. A szabadjára engedett szenvedélyek szörnyen megrontják a felfogóképességet. Az ilyen vágyak élvezete következtében, ahelyett, hogy a vér a test minden egyes részében szabadon keringene, és ezzel felszabadítaná a szívet, és tisztítaná az agyat, felesleges mértékben árad a belső szervekbe. Ennek eredménye a betegség.

Az ember mindaddig nem válhat egészségessé, amíg nem ismeri fel, és nem orvosolja magában a bajt. ''Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ővele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, amelyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.'' (1Korinthus 6:17-18) Egy pillanatra se inogj meg. Sátán örvendezne, ha kísértésével legyőzhetne. Gyenge lelkiismeretedre hagyatkozva, egy pillanat erejéig se próbáld alátámasztani ügyedet! Fordulj el a törvényszegés legelső lépésétől is! Bárcsak József példáját követnék az önmagukat bölcsnek tartók, akik alkalmasnak érzik magukat arra, hogy az élet kötelességeit saját erejükből elhordozzák. A bölcs emberen nem uralkodik az étvágya és szenvedélye, mert ő irányítja és tartja kezében azokat. A bölcs Isten közelébe húzódva igyekszik felkészíteni testi-lelki valóját az élet kötelezettségeinek helyes elvégzésére. Sátán a romboló, Krisztus a helyreállító.