TELJES SZÍVVEL

''E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél; tartsd meg azért, és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!''
(Mózes ötödik könyve 26:16)Az ősi időkben az Isten és népe között megkötött szövetség útmutatást ad az értük véghezvitt kegyelmes és csodálatos tettek hűséges felismerésére. Isten megszabadította népét az egyiptomi szolgaságból. Saját földjükre vitte őket, ahol jó örökséget és biztonságos lakhelyeket rendelt ki a számukra. Ezután felszólította őket csodálatos munkáinak felismerésére. A Föld első terméseit Istennek kellett szentelniük, és hálaáldozat formájában vissza kellett neki adniuk, ezzel elismerve az irántuk való jóságát. Ezek az irányelvek kifejezik Isten országának törvényét. Az Úr határozott kijelentésekkel adta közre őket, hogy a nép ne maradjon bizonytalanságban és tudatlanságban. Ezek az igehelyek kifejezik mindazoknak a soha nem szűnő kötelezettségét, akiket Isten élettel, egészséggel, valamint anyagi és lelki vonatkozású előnyökkel áldott meg. Az idő nem gyengítette meg az üzenetet.

Isten követelései éppoly érvényesek és időszerűek napjainkban, mint ahogyan Isten ajándékai is mindenkor időszerűek és időállók. Hogy senki el ne felejthesse ezeket a fontos irányelveket, Krisztus a saját szavával mondta el őket újra. Istennek való odaszentelődésre és önmegtagadó életvitelre szólítja fel követőit. Ezt mondja: ''Ha valaki jönni akar énutánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.'' (Máté evangéliuma 16:24) Könnyen érthető szavak ezek. Egyedül az önmegtagadás és önfeláldozás útján mutathatjuk meg, hogy Krisztus igaz tanítványai vagyunk. Krisztus fontosnak tartotta emlékeztetni népét, hogy az Isten parancsolatainak való engedelmesség a jelen és a jövőbeni jólétüket egyaránt eredményezi. Az engedelmesség áldást hoz, az engedetlenség átkot. Amikor az Úr különleges módon kedvez népének, nyilvánosan felszólítja őket jósága elismerésére. Ezzel az Úr neve dicsőíttetik meg, hiszen egy ilyen elismerés bizonyságtétel arról, hogy Isten szava hűséges és igaz. ''És örömet találj mindabban a jóban, amelyet ád néked az Ur, a te Istened, és a te házad népének; te és a lévita, és a jövevény, aki teközötted van.'' (Mózes ötödik könyve 26:11)