SZÖVETSÉGI ÁLDÁSOK

''Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.''(Lukács evangéliuma 6:38)Isten megáldja az ember keze munkáját, hogy az ember visszaadhassa neki az Ő részét. Ad napfényt és esőt, gazdagon virultatja a növényzetet. Egészséget és képességeket ad anyagiak szerzésére. Minden áldás az Ő jóságos kezéből származik; és azt akarja, hogy az ember egy rész visszaadásával, tizeddel és adakozással - önkéntes adakozással, a bűnért való áldozattal - kimutassa háláját. Önzetlen érdeklődést kell tanúsítaniuk az Úr művének építése iránt a világ minden részében.A világ figyelmeztetésének nagy munkájában mindazok elvégzik kijelölt feladatukat, akik a szívükben hordozzák a megszentelő igazságot. Az ilyenek hűségesek a tized és az adományok befizetésében. Az Istennel kötött szövetségi kapcsolat minden gyülekezeti tagot arra kötelez, hogy megtagadjon magától minden felesleges költekezést. Az otthoni életben tanúsított takarékoskodás hiánya ne tegyen bennünket képtelenné arra, hogy elvégezzük saját munkánkat a már megalapozott mű erősítésében és az új területek elérésében.

Arra kérem a testvéreimet az egész világon, hogy ébredjenek rá a rajtuk nyugvó felelősség súlyára a hűséges tizedfizetéssel kapcsolatban. Számoljatok el Teremtőtökkel hűségesen. Aki egyszülött Fiát adta oda, hogy meghaljon értetek, szövetséget kötött veletek. Áldásokat áraszt rátok, és cserébe annyit kér, hogy hozzátok be neki a tizedet és az adományt. Isten felszólítja emberi eszközeit, hogy legyenek hűségesek a velük kötött szerződés szabályaihoz. ''Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban.'' (Malakiás 3: 10) Milyen nagyszerű ajándékot adott Isten az embernek! Isten felülhaladhatatlan bőkezűséggel adott, hogy ezáltal megválthassa a lázadó embereket, és felismertesse velük szeretetét és szándékát. Mutassátok meg ti is ajándékokkal és adományokkal, hogy semmit nem gondoltok túl értékesnek ahhoz viszonyítva, aki odaadta értetek egyszülött Fiát!