A MENNY IS VESZÉLYBE KERÜL

''Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofir kincsaranyánál.'' (Ézsaiás 13:12)Ki mérheti fei egyetlen lélek értékét is? Akarod tudni, mennyit ér? Gondold végig a Gecsemáné-kerti jelenetet, Krisztus gyötrelmét, amikor nagy vércseppeket verejtékezett! Nézd a keresztre feszített Megváltót! Halld meg kétségbeesett kiáltását: ''Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engemet?'' (Márk 15:34) Nézd megsebzett fejét, átszegzett oldalát, összeroncsolt lábát! Ne feledd, hogy Krisztus mindent kockára tett! Maga a Menny is veszélybe került. A keresztnél, amelyen Krisztus egyetlen bűnösért is feláldozta volna az életét, felmérheted egyetlen lélek értékét is. Ha közösséged van Krisztussal, az Ő mértékével mérsz minden embert, és olyan mélységesen szereted őket, mint Krisztus téged. Akkor nem elűzöd, hanem megnyered; nem támadod, hanem vonzod azokat, akikért Krisztus meghalt. Ez a személyes munka a lélekmentés titka; ha nem nézed nyugodtan, közömbösen a ''haldoklókat'', és minél bűnösebbek, minél nyomorultabbak, annál nagyobb buzgósággal és szeretettel igyekszel menteni őket; ha meglátod, mire van szükségük a szenvedőknek, az Isten ellen vétkezőknek, a bűn terhe alatt roskadóknak; ha megesik rajtuk a szíved, és segítő kezedet feléjük nyújtod.

A megfeszített Krisztusnak kellene gondolkodásunk homlokterében állnia, és legmélyebb érzéseinket előhívnia. Csakis a kereszt által tudjuk felbecsülni az emberek üdvösségének értékét. Az emberek, akikért Krisztus az életét adta, olyan értékesek az Atya szemében, hogy nem tartotta túl nagynak az ember megváltásáért fizetendő végtelen árat. Átengedte Fiát, hogy meghaljon az üdvösségünkért. Micsoda bölcsesség, irgalom és szeretet nyilatkozik meg ebben! Csakis a Kálvárián, Krisztus keresztjének titkában tudjuk felbecsülni az ember értékét. Milyen dicsőséges lehetőségeket kínál fel Isten a bukott emberi nem számára! Fia által az Atya bemutatta a kiválóságnak azt a magas fokát, amelyre az ember képes eljutni. Krisztus érdemei által Isten kiemeli az embert alacsony helyzetéből, megtisztítja őt, és értékesebbé teszi még Ofir színaranyánál is.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!