ÉRTÉKES AJÁNDÉK

"Bizonyára azért, amiképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása." (Rómabeliekhez 5:18)Isten kegyelme sem pénzen, sem tudás és hatalom árán nem vehető meg. Isten ingyen adja mindazoknak, akik készséggel elfogadják. Ha az ember megérzi segítségre szoruló helyzetét, és elvet minden magabízást, akkor ajándékként részesülhet a megváltásban. A Mennybe jutottak nem saját igazságukkal fogják megmérni a falait, és kapui sem drága aranyáldozatok révén nyílnak meg majd a számukra, hanem Krisztus keresztjének érdemei által nyernek bebocsátást az Atya házába. A bűnös ember számára a vigasztalás és öröm legnagyobb forrása az, hogy a Menny odaadta Jézust a bűnös megváltására. Jézus felajánlotta, hogy végigjárja azt az ösvényt, amelyen Ádám megbotlott és elesett. Felvállalta, hogy a csatamezőn szembenézzen a kísértővel, és legyőzze őt az emberért. Tekints rá a megkísértés pusztájában! Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, miközben a sötétség hatalmainak legádázabb támadásait kellett kiállnia. Egyedül taposta a sajtót, és a népek közül nem volt vele senki (Ézsaiás 63:3). Mindezt nem önmagáért tette, hanem azért, hogy széttörje azt a bilincset, amely az emberiséget Sátán rabságában tartotta.

Ahogyan Krisztus emberi természetében az Atyához folyamodott erőért a kísértések és próbák leküzdéséhez, nekünk is ezt kell tennünk. Követnünk kell Isten bűntelen Fiának példáját. Naponként szükségünk van segítségre, kegyelemre és erőre a minden hatalom forrásától. Vessük kiszolgáltatott lelkünket annak karjába, aki a szükség minden idején készséggel siet a segítségünkre. Túlságosan gyakran feledkezünk el az Úrról! Énünk utat enged a pillanatnyi benyomásoknak, és elveszítjük azoknak a győzelmeknek a lehetőségét, amelyeket ki kellett volna vívnunk. Ha vereséget szenvedünk, ne késlekedjünk a bűnvallomással és a bűnbocsánat elfogadásával, amely visszahelyez minket a biztos talajra. Ha megbánjuk bűnünket, és hiszünk, Isten megtisztító hatalma a miénk lesz. Isten ingyen ajánlja megmentő kegyelmét. Mindazoknak bűnbocsánatot kínál, akik készek annak elfogadására. Isten angyalai öröménekkel örvendeznek minden megtérő bűnös felett. Egyetlen bűnösnek sem szükségszerű elvesznie. A megmentő kegyelem ajándéka teljes és ingyenes.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!