A MENNY SZENVEDÉSE

''Én és az Atya egy vagyunk.'' (János 10:30)Maga Isten lett keresztre feszítve Krisztus megfeszítéskor, hiszen Krisztus egy volt az Atyával. Kevesen gondolnak arra a szenvedésre, amit a bűn okozott Istennek. Az egész Menny együtt szenvedett Krisztussal a haláltusájában. Ez azonban nem Krisztus emberré létekor kezdődött el, és nem is fejeződött be akkor. A kereszt kinyilvánítja tompult érzékeink számára azt a fájdalmat, amit a bűn kezdettől fogva okozott Isten szívének. Az igazságtól való minden eltérés, minden kegyetlen cselekedet, az emberiség minden kudarca a mennyei eszmény felé törekvésben, bánatot okoz neki. Amikor Izráelt egymás után érték azok a szerencsétlenségek, amelyek Istentől való eltérésének következményei voltak, az ellenségtől való leigázás, a kegyetlenkedés, azt mondja a Szentírás Istenről, hogy ''megesett az ő szíve az Izráel nyomorúságán'' (Bírák 10:16). ''Minden szenvedésüket Ő is szenvedte. fölvette és hordozá őket a régi időkben'' (Ézsaiás 63:9). Maga Isten Lelke is ''esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodással''. Amint ''a teremtett világ fohászkodik és nyög'', úgy fáj az örökkévaló Atya együttérző szíve (Rómabeliekhez 8:26, 22).

Világunk egy nagy kórház, telve a nyomor tragédiájával, aminél még gondolatban sem szívesen időzünk. Ha felismernénk úgy, amint van, elviselhetetlen lenne számunkra. Isten azonban mindezt átérzi. Nem száll el sóhaj, nem bántja fájdalom, nem gyötri szomorúság a lelket anélkül, hogy az ne hasítana bele az Atya szívébe. Megváltónk, aki ismeri a világ nyomorának és kétségbeesésének mélységeit, tudja, milyen eszközök által hozhat enyhülést a számukra. Habár az emberek rosszra használják és eltékozolják talentumaikat, elvesztették kegyes férfiasságuk és nőiességük méltóságát, Megváltónknak meg kell dicsőülnie szabadításukban és megváltásukban. A bűn és következményeinek eltörlése érdekében szeretett Fiát adta, és a vele való együttműködés által hatalmat adott nekünk arra, hogy a nyomorúság jeleneteit a befejezéshez vigyük. A helyesen kiképzett és jól felszerelt munkások hamar elvihetnék a megfeszített, feltámadott és nemsokára eljövő Megváltó üzenetét az egész világra! Hamar eljöhetne a szenvedés, a nyomorúság, a bűn vége!