MEGTISZTÍTÓ ÉS ÉLTETŐ ERŐ

''Tiszta szívet teremts bennem, óh, Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.'' (Zsoltárok 51:12)Az Úr úgy tisztítja meg a szívet, mint ahogyan mi kiszellőztetünk egy szobát. Nem azt tesszük, hogy ajtót és ablakot bezárva valamiféle légtisztítót teszünk a szobába, hanem szélesre tárjuk az ajtót és az ablakokat, és engedjük beáramlani a Menny megtisztító légkörét. Az ösztöneink és érzéseink ablakait ki kell tárnunk a Menny felé! Ki kell űznünk az önzés és földiesség porát! Isten kegyelmének ki kell söpörnie értelmünk kamráit, hogy képzeletünk mennyei témák felé irányuljon. Természetünk minden elemének meg kell tisztulnia és elevenednie Isten Lelke által. Aki a Biblia vallási elvei szerint él, erkölcsi erővel rendelkezik; a Szentlélek nemesítő befolyása által az ízlés és hajlam tiszta és szent lesz. Semmi sem nyert olyan nagy hatalmat kívánságaink felett, semmi sem hatol olyan mélyre cselekedeteink indítóokaiba, semmi sem gyakorol olyan hatalmas befolyást az életre, és ad a jellemnek olyan szilárdságot és erőt, mint Krisztus vallása. A hivő személyiségét mindig értékesebbé teszi, nemes szándékkal ihleti, illendő magaviseletre tanítja, és minden tettének megadja a kijáró méltóságot.

Az egyház Isten leggyöngédebb szeretetének és gondoskodásának tárgya. Ha a tagok lehetőséget adnak rá, Isten kinyilatkoztatja jellemét rajtuk keresztül. Az Úr így szól: ''Ti vagytok a világ világossága'' (Máté evangéliuma 5:14). Akik Istennel járnak és beszélgetnek, Krisztus gyöngédségét gyakorolják. Életükben a türelem, szelídség és önuralom szent komolysággal és szorgalommal egyesül. A Menny felé haladva, jellemük éles és durva szélei lecsiszolódnak, és Isteni vonások mutatkoznak meg helyettük. A kegyelemmel és hatalommal teljes Szentlélek munkálkodik a szívükben és elméjükben. A Szentlélek megeleveníti, megtisztítja, vezeti és uralja azt a szívet, amelyben Jézus lakhelyre talált. Az ilyen lélek megfeszített igyekezettel törekszik összhangba hozni jellemét az Istenével. Mindentől elzárkózik, ami ellentétben áll Isten kinyilatkoztatott akaratával és tervével.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!