TÖBB, MINT EMBERI ERŐ

''Amikor az ellenség vízözönként betör, az Úr Lelke zászlót von ellene.'' (Ézsaiás 59:19, az angol változat szerint)Isten mennyei segítséget nyújt minden válságban, amellyel emberi erővel nem lehet megbirkózni. Szentlelke által segít minden nehézségünkben, erősíti reménységünket és bizalmunkat, megvilágosítja értelmünket, és megtisztítja szívünket. A te részed annyi, hogy akaratodat Krisztus oldalára állítsd! Amikor az akaratodat alárendeled az övének, Ő azon nyomban birtokba vesz téged, és kimunkálja benned mind az akarást, mind a véghezvitelt, jókedvéből. Természeted a Szentlélek fennhatósága alá kerül. Még gondolataid is Krisztusnak vannak alárendelve. Ha nem tudod óhajod szerint uralni az ösztöneidet és érzelmeidet, urald helyettük az akaratodat, és gyökeres változás megy végbe majd az életedben. Amikor alárendeled az akaratodat Krisztusnak, életed Krisztussal együtt el van rejtve Istenben. Olyan hatalom mellé adtad magadat, amely minden hatalmasság és erő felett áll.

Erőt nyersz Istentől, amely szorosan Isten hatalma mellett tart. Új életet nyersz, és a hit útját járhatod. Ezt saját magad sohasem érheted el, csak akkor, ha az akaratod megegyezik Krisztuséval, és együttműködsz a Szentlélekkel. Ne érezd úgy, hogy erre képtelen vagy! Egyszerűen mondd azt, hogy meg tudod, és meg is fogod tenni. Isten megígérte, hogy Szentlelke által segítségedre lesz minden eltökélt törekvésedben. Életre szóló munkánk az örök életre való felkészülés. Ha Isten akarata szerint végezzük el ezt a munkát, akkor minden kísértés a javunkra válik, mivel azok visszautasítása előrehaladást jelent a keresztényi életben. A küzdelem tüzében láthatatlan lények állnak az oldalunkon, akiket a Menny küld a megsegítésünkre a harcunkban. A válságos helyzetben erőt, szilárdságot és kitartást kapunk, és a puszta emberi erőnél többet mondhatunk a magunkénak. A leendő győztesnek láthatatlan erővel kell szembeszállnia. A Szentlélek szüntelenül munkálkodik, hogy megtisztítsa, megnemesítse és fegyelmezze az emberek lelkét, hogy alkalmassá tegye őket a szentek és angyalok társaságára.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!