A FELTÉTELEK

''Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.''
(Rómabeliekhez 8:5)Krisztus megígérte egyházának a Szentlélek ajándékát; és ez az ígéret reánk is éppen úgy vonatkozik, mint az első tanítványokra. Minden más ígérethez hasonlóan, Krisztus ezt az ígéretet is feltételekhez kötötte. Sokan vannak, akik hisznek az Úr ígéreteiben, és vallást tesznek arról, hogy igénylik azokat. Sokat beszélnek Krisztusról és a Szentlélekről, mégsem nyernek semmi áldást. Nem adják át magukat a Szentlélek vezetésének és az isteni erő ellenőrzésének, uralmának. Mi nem tudjuk használni a Szentlelket. A Szentléleknek kell használnia bennünket. Isten a Lélek útján munkálkodik népében, ''munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást, jókedvéből'' (Filippibeliekhez 2:13). Sokan azonban nem akarják ennek alávetni magukat. Az életük ügyeit maguk intézik. Ezért nem is akarják elfogadni, és nem is kapják meg a mennyei ajándékot. Isten csak azoknak adja Szentlelke erejét, akik alázatosan vágyakoznak Istenre, akik éberen figyelnek vezetésére és kegyelmi ajándékaira. Ez a hit által igényelt, megígért áldás maga után von minden más áldást is. Krisztus az áldást kegyelmének gazdagsága szerint adja nekünk. Kész arra, hogy minden lelket megáldjon szükségük és befogadóképességük szerint.

A Lélek elnyerése Krisztus életének elnyerését jelenti. Csak azok tudják Krisztust a maga valóságában ábrázolni, akiket Isten ily módon tanított, akiknek szívében a Lélek munkálkodik, és életükben Krisztus élete nyilvánul meg. Krisztus megígérte, hogy a Szentlélek azoknál időzik majd, akik a bűn feletti győzelemért küzdenek; hogy Lelke által az isteni hatalom ereje nyilvánul meg, az emberi eszközt természetfeletti erővel övezi fel, és a tudatlan embert Isten országának titkai felől megtanítja. Ha megszabadulunk az énünktől, és kiűzzük a lelkünkből a hamis Isteneket, akkor Krisztus Lelke árad ránk. Akkor azzal a hittel bírunk, amely a lelket minden tisztátalanságtól megszabadítja. Az ilyen lélek egyetértésben van Isten Lelkével, és figyeli minden megmozdulását. Már nem bízik önmagában. Krisztus neki minden mindenben.