A KERESŐK

''Mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek;
szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok.'' (Mózes harmadik könyve 11:44)Istennek az a gyönyörűsége, ha jellemtulajdonságait gyermekeinek adhatja. Szeretné látni, hogy elérik a legmagasabb életszintet. Ha hitben megragadják Krisztus erejét, ha ígéretei megvalósításáért könyörögnek, ha a sajátjukként igénylik, ha úgy esdik és sürgetik a Szentlélek kiárasztását, hogy Isten nem tagadhatja meg, akkor tökéletessé lesznek Őbenne. Így áll a hívő előtt az a csodálatos lehetőség, hogy hasonlóvá válhat Krisztushoz; engedelmeskedhet a törvény minden tételének. Önmagától azonban képtelen ide eljutni. Az Isten Igéje szerinti szentség, amelyet el kell érnie, hogy üdvözülhessen, az isteni kegyelem munkálkodásának eredménye. A hívőnek alázatos engedelmességgel kell meghajolnia az igazság Lelke fegyelmező és fékező hatása alatt. Az ember engedelmessége Krisztus szentsége, érdeme által lesz tökéletessé, amelyhez mennyei jó illattal járul hozzá. Ebben a keresztény munkarésze az, hogy állandóan küzdjön minden fogyatkozása ellen. Folyton könyörögjön Megváltójához, hogy gyógyítsa meg lelke valamennyi hibáját. A hívő önmaga nem elég bölcs, nem elég erős, hogy győzzön. Ezek a tulajdonságok az Úréi, aki megadja mindazoknak, akik alázatosan és töredelmes szívvel könyörögnek segítségéért.

Akik keresik a Lélek hatalmát és kegyelmét, elnyerik erejét. Amikor Isten elé járulunk, Ő segíteni fog gyöngeségünkön. A Menny nyitva áll a kéréseink előtt. Az Úr arra hív minket, hogy ''járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül'' (Zsidókhoz írt levél 4:16). Jöjjünk hát Isten elé bizalommal, és higgyünk abban, hogy meg is fogjuk kapni azokat a dolgokat, amelyeket kérünk. Ha hiányérzet van a lelketekben, ha szentségre éheztek és szomjaztok, ez annak bizonyítéka, hogy Krisztus munkálkodik a szívetekben. Krisztus vágya, hogy Őt keressétek, hogy a Szentlélek rátok árasztása által megcselekedje értetetek, amit önmagatok képtelenek vagytok megtenni. Ha megüresítjük énünket, az Úr minden szükségletünket kielégíti.