A KÉSŐI ESŐ

''Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején!
Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn.''
(Zakariás 10:1)A korai és késői eső jelképében - ahogyan az eső Keleten a magvetés, illetve az aratás időszakában hullott a Földre - a héber próféták az isteni kegyelem különleges megnyilatkozásait jövendölték Isten gyülekezete számára. A Lélek kiárasztása az apostolok napjaiban a korai esőt jelképezte, amely dicső eredményeket érlelt. A Lélek jelenléte az igazi egyházban az idők végezetéig érezhető lesz. A lelki kegyelem rendkívüli kiárasztását viszont arra az időpontra ígérte Isten, amely megelőzi a világ aratásának befejezését, amely előkészíti a gyülekezetet Jézus eljövetelére. Az írás a Léleknek eme kiárasztását a késői eső hullásához hasonlítja; és ezért az erőtöbbletért könyörögjenek a keresztények az aratás Urához ''a késői eső idején''. Amint Krisztus pünkösd napján felmagasztaltatott, úgy magasztaltatik fel majd ismét az evangélium és nagy küzdelem záró szakaszában, amikor elkészíti népét a hatalmas megpróbáltatásra. Sokan. futnak majd ide és oda a Szentlélek késztetésére, hogy elvigyék másokhoz a világosságot.

Az igazság, Isten Igéje tűzként ég a csontjaikban. Égő vágy él bennük, hogy világosságot árasszanak a sötétségben ülőkre. Ekkor még a tanulatlanok közül is sokan hirdetni fogják Isten Igéjét. A Szentlélek indítására gyerekek szólnak majd a Menny üzenetéről. A Lélek mindazokra kitöltekezik, akik átengedik magukat a késztetéseinek. Mindezek a Lélek hatalmas erejével hirdetik Isten igazságát. Ha azonban Isten egyháza tagjainak jelenleg nincs élő összeköttetésük a lelki növekedés forrásával, akkor nem lesznek felkészülve az aratás idejére. Ha nem tartják lámpájukat elkészítve és égve, akkor a rendkívüli szükség idején nem részesülnek a kegyelem nagyobb mértékében. Mint ahogyan isteni kegyelemre van szükség a kezdetek idején és minden egyes megtett lépésnél, úgy a munka befejezése is egyedül isteni kegyelem által lehetséges. Nem engedhetjük meg magunknak a nemtörődöm és tunya hozzáállást. Szüntelenül keresnünk kell a Szentlelket imádság és hit által.