HOGY MEGTUDJA A VILÁG

''Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok'' (Ézsaiás 43:12).Az élő keresztény élő bizonyságtételt hordoz. Ha lépésről lépésre követed Jézust, akkor mindig lesz valami időszerű mondanivalód a vezetéséről. Elmondhatod, hogyan tetted próbára az ígéretét, és találtad azt igaznak. Rámutathatsz tapasztalatod élő mozzanataira, anélkül, hogy évekkel visszamenőleg kellene keresgélned. Bárcsak gyakrabban hallhatnánk egyszerű és odaadó bizonyságtételt a lelki harcokról és győzelmekről. Minden igazi kereszténynek csatát kell vívnia azért, hogy az igazság elveinek elfogadásán túl gyakorolni is tudja azokat. Az üdvösség fejedelme friss tanúságtevésre szólítja a cselekvés mezején járókat. Akiket az igazság és a lelkek ellenségei tüzes támadásokkal vesznek körül, és akik úgy viselik magukat, mint ahogyan Jézus tette a megpróbáltatás óráján, azokból olyan bizonyságtétel tör fel, amely megvidámítja a hallgatók szívét. Ezek Krisztus igazi bizonyságai. Nem mindig vagyunk tudatában a jó példa erejének. Életutunk során emberekkel kerülünk kapcsolatba.

Tévelygő és több tekintetben rossz úton járó emberekkel találkozunk, akik hirtelenek, haragosak, indulatosak és parancsolgatók lehetnek. Miközben velük foglalkozunk, legyünk türelmesek, előzékenyek, kedvesek és gyöngédek. Mindannyiunknak próbákkal és nehézségekkel kell szembenéznünk, mivel egy gondokkal terhelt, aggodalmakkal és csalódásokkal teli világban élünk. Ezeket az állandó bosszúságokat Krisztus lelkületével kell kezelnünk. Kegyelem által felülkerekedhetünk a körülményeinken, és a mindennapi élet veszélye és aggodalma közepette megőrizhetjük lelki nyugalmunkat és békességünket. Így mutathatjuk be Krisztust a világnak. Krisztus a világ megmentésén fáradozott, de nem azonosult a világgal. Feltárta, hogy Isten kegyelmének átalakító ereje Krisztus jellemének hasonlatosságára tudja formálni az emberi jellemet. Krisztus kegyelme csodálatos munkát végezhet az azt befogadók életében és jellemében. Ha valóban Krisztus tanítványai vagyunk, a világ meg fogja látni, hogy az isteni hatalom mekkora munkát végzett el bennünk. Noha a világban élünk, nem vagyunk e világból valók.