MEGTISZTÍTOTT SZÍVEK

''És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen Ő is tiszta'' (1János 3:3).Az embernek kötelessége a tükörbe tekinteni, vagyis Isten törvényébe, amelyben felismerheti saját jellemhibáit. Észre kell vennie a bűnösségét, és a Bárány vérében meg kell mosnia jellemének öltözetét. Az irigység, büszkeség, rosszindulat, csalás, vetekedés és erőszak mind ki fog tisztulni az olyan szívből, amely elfogadta Krisztus szeretetét, és amelyet az a reménység éltet, hogy az Úr a saját képmására alakítja át őt. Krisztus vallása kifinomítja, és méltóságra emeli tulajdonosát, bármilyen legyen is a társadalmi háttere vagy helyzete az életben. A világosságot nyert keresztények korábbi jellemszintjükről magasabb szellemi és erkölcsi fokra emelkedtek. Akiket megejtett a bűn, az Üdvözítő érdemei által olyan helyzetbe emelkedhetnek, amely alig alacsonyabb az angyalokénál. Az örömüzenet befolyása semmi esetre sem vezetheti arra a bűnöst, hogy Krisztus üdvözítését ingyen kegyelemnek tekintse, ha továbbra is Isten törvényét megszegve él.

Amikor az igazság világossága felvirrad a gondolkodásában, amikor teljesen megérti Isten követelményeit és tulajdon törvényrontásának mértékét, akkor meg fogja újítani útjait, és az Üdvözítőtől nyert erővel hűségessé válik Istenhez, új és tisztább életet él. Az isteni minta szerint kell formálnunk a jellemünket. Minden rossz szokást fel kell adnunk! A tisztátalanoknak tiszta szívűvé kell válniuk. Az önzőnek fel kell hagynia önzésével, a büszkének büszkeségével, az önelégültnek pedig az önelégültségével! Fel kell ismernünk, hogy Krisztus nélkül semmik vagyunk. Élő kapcsolatot kell ápolnunk Istennel. A makacs és lázongó lélek bezárhatja szívének ajtaját Isten kegyelmének édes befolyása és a Szentlélekben való örömök előtt. A bölcsesség útjai viszont mindig örvendetesek és békességesek. Minél szorosabb kapcsolatba kerülünk Krisztussal, szavaink és tetteink annál inkább bemutatják kegyelmének szelídítő és átalakító hatalmát.