JELLEMFORMÁLÁS

''Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben.'' (1Péter 1:14-15).

Krisztus kegyelmének átalakító hatalma formálja azt az embert, aki odaszánja magát Isten szolgálatára. A Megváltó Lelkével átitatva az ilyen hívő kész megtagadni énjét, felvenni keresztjét, és bármilyen áldozatot meghozni a Mesterért. Tovább már nem lehet közömbös a körülötte levő veszendő emberek lelke iránt. Önmaga szolgálata fölé emelkedik. Krisztusban új teremtés lett, ezért az önzésnek nincs többé helye az életében. Megérti, hogy lényének minden része Krisztus tulajdona, aki megváltotta őt a bűn fogságából. Isten egyszülött Fiának drága vére megvásárolta jövőjének minden pillanatát. Krisztus a példaképünk. Aki Őt követi, nem jár sötétségben, mert nem a saját örömét keresi. Életének állandó célja Isten dicsőítése lesz. Krisztus bemutatta Isten jellemét a világnak. Az Úr Jézus úgy élte az életét, hogy az emberek kénytelenek voltak felismerni, mindent jól tett.

A világ Megváltója volt a világ világossága, mert jelleme hiba nélküli volt. Noha Ő volt Isten egyszülött Fia, valamint a mennyei és földi dolgok örököse, példája nem a tunyaságról és saját vágyainak kielégítéséről tesz bizonyságot. Krisztus soha nem áltatott senkit. Soha nem hazudott vagy csalt, és soha nem engedett következetes egyenességéből csak azért, hogy megnyerje valakinek a jóindulatát vagy tetszését. Mindig az igazságról beszélt. A kedvesség törvénye volt az ajkain, és szájában nem találtatott álnokság. Az ember hasonlítsa össze az életét Krisztuséval, és az által a kegyelem által, amelyet Krisztus mindazoknak megad, akik személyes Megváltójuknak fogadják el Őt, érje el a szentség mértékét. Krisztus követői szüntelenül a szabadság tökéletes törvényének tükrébe néznek, és a Krisztustól kapott kegyelem által az isteni rendelések szerint alakítják jellemüket.