ELEGENDŐ KEGYELEM

''Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségemmel, hogy Krisztus ereje lakozzék énbennem.''
(2Korinthusbeliekhez 12:9)''Nemde kicsiny valál te a magad szemei előtt is, mindazáltal Izráel törzseinek fejévé lettél, és az Úr királlyá kent fel téged Izráel felett?'' (1Sámuel 15:17) Sámuel e szavakkal mutat rá Saul királlyá választásának magyarázatára. Saul szerényen vélekedett saját képességeiről, és készséggel fogadta a tanítást. Amikor rá esett az isteni választás, híjával volt a tapasztalatnak és ismeretnek, és sok jó tulajdonsága mellett komoly jellemhibákkal rendelkezett. Ha azonban alázatos marad, és folyamatosan az isteni bölcsesség vezetését keresi, siker és tisztesség kísérte volna feladatának teljesítése közben. Az isteni kegyelem befolyása alatt minden jó tulajdonsága megerősödött volna, s közben a rossz jellemvonásai visszafejlődtek volna. Az Úr ezt a munkát szeretné végezni mindazok életében, akik odaszentelik magukat neki. Isten mindazoknak ad kegyelmet és bölcsességet, akik készséggel fogadják tanítását..; megmutatja nekik jellemhibáikat. Mindenkinek ad erőt a küzdelemre, aki kéri az Ő segítségét.

Bármi legyen is valakinek a bűne, bármilyen keserű és gyűlöletes szenvedély küzd is benne az uralomért, az ember győzelmet arathat, amennyiben Izráel segítőjének neve és ereje által küzd azok ellen. Isten gyermekei legyenek éberek és érzékenyek a bűnnel szemben. Sátán legsikeresebb fogása, hogy kisebb bűntett elkövetésére vesz rá, és ezzel elvakítja az értelmet az apró vétkekkel és az Isten pontosan meghatározott rendeléseitől való apró elhajlásokkal szemben. Sokakat, akik a nagy bűntettek elkövetésétől visszarettennének, rávesz arra, hogy a kis dolgokban való vétkezésnek ne tulajdonítsanak nagy jelentőséget. Ám ezek az apró dolgok felemésztik az emberben az Isten-ismeretet. A helyes ösvényről letérve, a halálba vezető széles úton halad. Bármilyen helyzetbe is állított minket Isten, bármi legyen is a felelősségünk vagy a minket körülvevő veszély, ne feledjük Isten ígéretét, miszerint elégséges kegyelemben részesíti az Őt komolyan keresőket. Akik alkalmatlannak érzik magukat az Isten által kijelölt tisztségük betöltésére, de az Úr erejére és bölcsességére támaszkodva, mégis elvállalják a feladatot, erőről erőre fognak jutni.