TELJES MEGSZENTELÉS

''Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére.'' (1Thesszalonikabeliekhez 5:23)A Bibliában bemutatott szentség az ember egész lényét, az értelmét, lelkét és testét érinti. Ezt írja a hívőknek: ''Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul'' (Rómabeliekhez 12:1). Az ősi Izráel korában minden állatot, amelyet áldozatként Isten elé hoztak, a pap gondosan megvizsgált, és ha bármilyen hibát talált benne, nem fogadta el, mert Isten megparancsolta, hogy az áldozat hibátlan legyen. A keresztényeknek a testüket kell odaszánniuk ''élő, szent és Istennek kedves áldozatul''. Hogy ezt megtehessék, minden képességüket a legjobb állapotban kell tartaniuk. Minden szokás, amely csökkenti a fizikai és a szellemi erőt, alkalmatlanná teszi az embert a Teremtő szolgálatára. Vajon megelégszik-e Isten olyan dologgal, aminél jobbat is tudnánk nyújtani? Krisztus azt mondta: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből."

Az, aki Istent teljes szívéből szereti, a legjobb szolgálatot szeretné neki nyújtani, és állandóan arra törekszik, hogy minden képességét összhangba hozza a törvénnyel, ami segíti őt tálentumainak Isten szolgálatába állításában. Nem akarja vágyai és szenvedélye kielégítésével gyengíteni vagy beszennyezni a mennyei Atyjának felkínált áldozatot. Isten elmondja, hogy joga van az értelmünkhöz, lelkünkhöz, testünkhöz. Övé vagyunk a teremtés és megváltás jogán. Mint Alkotónk, teljes szolgálatunkra tart igényt. Mint Üdvözítőnk, a tulajdonjogán felül a mindent felülmúló szeretetünkre is igényt tart. Mindenünk az Övé, nemcsak azért, mert az Ő ingyen ajándékai, hanem mert szüntelenül eláraszt bennünket áldásaival, és erőt ad képességeink használatára. Adjuk meg Krisztusnak mindazt, aminek megváltásért az életét adta. Ha így teszünk, életre kelti lelkünket, megújítja szívünket, megszenteli érzelmeinket, megtisztítja gondolatainkat, és minden képességünket a szolgálatába állítja. Minden indítékot és gondolatot adjunk Jézusnak. Isten fiai Krisztust képviselik a jellemükkel. Tetteiket gyöngédsége, együttérzése, szeretete és tisztasága teszi jó illattá. Minél teljesebben adjuk át magunkat a Szentléleknek, áldozatunk annál jobb illatú lesz.