KRISZTUS KÉPVISELŐI

''Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr; és szolgáim, akiket választottam'' (Ézsaiás 43:10).Hatalma és vezetése által a férfiak és nők ugyanazt az életet élhetik, amelyet Krisztus élt a Földön. A Sátánnal való küzdelmük során mindazt a segítséget megkaphatják, amit Krisztus. Szégyent hoz a vallásra azoknak a hitvalló keresztényeknek az élete, akik nem Krisztus életét élik. Akiknek neve szerepel a gyülekezet névsorában, azoknak kötelessége Krisztust képviselni és bemutatni a szelíd és csendes lélek belső díszét. Krisztus tanúivá kell válniuk, és meg kell ismertetniük az emberekkel a Krisztussal való járás és munkálkodás előnyeit. A jelenvaló igazságnak hatalommal kell megjelennie a hitvallók életében, akiknek tovább is kell adniuk azt a világnak. A hívők életének képviselnie kell az igazság megszentelő és nemesítő hatalmát. Fel kell mutatniuk annak a kegyelemnek a hatalmát, amelyet Krisztus halála tesz elérhetővé az emberek számára.

A hit és bátorság ép lelkű embereinek kell lenniük, akik feltétel nélkül bíznak Istenben és ígéreteiben. Nincs helye a képmutatásnak azok életében, akikre az Úr olyan szent és ünnepélyes üzenetet bízott, mint ránk. A világ figyeli a keresztényeket, mert valamennyit tud a hitvallásukról és magas követelményeikről. De amikor azt látja, hogy nem élnek a hitvallásuk szerint, gúnyolódva mutogat rájuk. Akik szeretik Jézust, azok életük minden mozzanatát összhangba hozzák akaratával. Isten kegyelméből képesek romlatlanul megtartani tiszta elveiket. A szent angyalok szorosan mellettük állnak, és Krisztus láthatóvá válik az igazsághoz való kitartó ragaszkodásukban. Krisztus katonái ők, akik hűséges tanúkként hordozzák határozott bizonyságtételüket az igazságról. Megmutatják, van lelki hatalom, amely férfiakat és nőket képessé tesz arra, hogy egyetlen lépéssel se tántorodjanak el az igazságtól és igazságosságtól, még a világ összes kincséért se. Az ilyeneket, bárhol legyenek is, tiszteli a Menny, mert Isten akaratához igazítják az életüket, és nem törődnek azzal, hogy milyen áldozatokat kell meghozniuk.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!