ERŐ AZ ENGEDELMESSÉGRE

''Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.''
(A filippibeliekhez írt levél 2. fejezetének 13. verse)Istennek a Krisztusban megnyilatkozó kegyelme a keresztény reménység alapja. Ez a kegyelem az engedelmességben mutatkozik meg. Krisztus szeretetteljes és együttérző Üdvözítő. A fenntartó hatalma által az emberek erőssé válhatnak a kísértés elutasításához. Amint az elítélt bűnös a bűntettére tekint, az igen nagy gonoszsággá válik a szemében. Meglátja, hogy a hibáját le kell győznie, és az étvágyát és vágyát alá kell rendelnie Isten akaratának. Miután megbánja, hogy áthágta Isten törvényét, komolyan igyekszik győzelmet aratni a bűnössége felett. Igyekszik nyilvánvalóvá tenni Krisztus kegyelmének hatalmát, és személyes kapcsolatba kerül az Üdvözítőjével. Szüntelenül Krisztust tartja szem előtt. Miközben imádkozik, hisz, és el is nyeri a szükséges áldást, s így egyre jobban megközelíti azt a mértéket, amelyet Isten állít elé. Amikor megtagadja önmagát, felveszi a keresztjét, és követi Jézust mindenhová, a jellemében új erény mutatkozik meg. Teljes szívvel szereti az Úr Jézust. Krisztus lesz számára a bölcsesség, igazság, megszentelődés és szabadulás.

Krisztus kegyelmének csodatevő hatalma nyilvánul meg akkor, amikor új szívet, magasabb rendű életet és szentebb odaadást teremt az ember lelkében. Isten így szól. ''És új szívet adok nektek.'' (Ezék 36:26) Történhet-e az ember megújításánál nagyobb csoda? Mi az, amire nincs ereje annak, aki hit által megragadja Isten erejét? Az emberi erőfeszítés eredménytelen a mennyei erő nélkül; és emberi igyekezet nélkül a Menny nem sokat tehet értünk. Isten kegyelme úgy lesz a miénk, ha a magunk részét megtesszük. Isten azért adja a kegyelmét, hogy munkálja bennünk az akarást és a cselekvést, de sohasem helyettesíti a saját erőfeszítésünket. Akik az engedelmesség útján járnak, sokféle akadályba ütköznek. A világ az erős, szövevényes befolyásával magához kötheti őket. De az Úr hatástalanítani tud mindenféle olyan erőt, amely a választottai elbuktatására irányul. Az Ő erejével győzhetnek mindenkor a kísértésen, küzdhetik le a nehézséget.