SÁTÁN VISSZAUTASÍTÁSA

''Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok; de Isten hűséges, aki nem hagy titeket jobban kísértést szenvedni, mint amit elszenvedhettek; sőt, a kísértéssel együtt a menekülést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.'' (A korinthusbeliekhez írt első levél 10. fejezetének 13. verse)Krisztus a pusztai megkísérléskor példát adott az embernek az ellenséggel való küzdelemben. Vajon az ember meg akarja-e ragadni az isteni hatalmat ahhoz, hogy elszántan és kitartón szembeszálljon a kísértővel? Isten nem menti meg az embert az akarata ellenére Sátán fortélyának hatalmából. Az embernek a saját erejével kell kiegészítenie Krisztus hatalmát ahhoz, hogy sikeresen ellenálljon, és győzzön, bármi árat is kell fizetnie azért. Az embernek úgy kell győznie, ahogyan Krisztus is győzött; a győzelem által, amit Jézus nevében ki tud vívni, Isten gyermeke és Jézus örököstársa lehet. Ez nem volna így, ha Krisztus maga vívta volna ki a győzelmet, Isten segítsége nélkül. Az embernek is meg kell tennie a maga részét. A krisztusi erő és kegyelem által neki is ki kell vívnia a győzelmét. Krisztus munkatársává kell válnia a győzelem kiharcolásának munkájában. A szenvedély áldozatait rá kell ébreszteni arra, hogy nekik is kell tenniük valamit önmagukért. Hiába teszik mások a legkomolyabb erőfeszítést a felemelkedésük érdekében, hiába kínálja fel Isten bőkezűen a kegyelmét, mindhiába jár közben értük Krisztus, és szolgálnak nekik az angyalok, ha ők maguk nem veszik fel a harcot a saját érdekükben.

Semmilyen öröklött vagy szerzett hajlamnak vagy szokásnak nem lehetnek rabjai azok, akik Krisztusba helyezték a bizalmukat. Az alantas tulajdonságjegyeik rabsága helyett ők uralkodnak mindenkor a vágyon és szenvedélyen. Isten nem hagyja, hogy a saját erőnkkel küzdjünk a bűnösség ellen. Bármilyen öröklött vagy szerzett hajlamunk legyen is a rosszra, győzni tudunk azzal az erővel, amelyet Ő készséggel ad nekünk. A legnagyobb kísértés sem lehet mentség a bűntett elkövetésére. Bármilyen nagy nyomás nehezedik is az emberre, az elkövetett bűntett mindenkor a saját cselekedetünk. Sem a Föld, sem a pokol hatalma nem képes bárkit is a bűntett elkövetésére kényszeríteni. Sátán mindig a leggyengébb ponton támadja meg az embert, de azért nem kell legyőznie bennünket. Bármilyen keménynek vagy váratlannak tűnik is Sátán támadása, Isten gondoskodott a számunkra segítségről, és az Ő erejével győzhetünk.