ÖNMÉRSÉKLET

''Jobb a hosszan tűrő az erősnél; és aki uralkodik a maga indulatán, annál,
mint aki várost vesz meg.''
(A példabeszédek könyve 16. fejezetének 32. verse)A keresztényi jellem legfőbb bizonyítéka az önuralom. Aki mozdíthatatlanul megáll a bántalom viharában, azt Isten hősei közé számlálják. A lelkünk felett való uralom annyit jelent, mint fegyelmezni az énünket, ellenállni a gonosznak, és a szentség isteni zsinórmértékének rendelni alá minden szavunkat és tettünket. Aki megtanult uralkodni az indulatán, felülemelkedik a csekélységen, akadályon és bosszúságon; és nem vet árnyékot a lelkére az a nehézség, amelynek naponta mindnyájan ki vagyunk téve. Isten szándéka az, hogy az isteni kegyelem által vezérelt és megszentelt értelem legyen úrrá az emberek életében. Aki uralja a lelkületét, az birtokában van ennek az erőnek. A test nagyon fontos eszköz az értelem és a lélek fejlődésén keresztül a jellem kialakításában. Ezért az emberek ellensége a kísértésével az ember fizikai képességét akarja gyengíteni és eltorzítani.

A testünket a lényünk magasabb rendű képességének kell uralnia. Az akarat legyen Isten uralma alatt, és uralkodjon az indulaton. Az Isten kegyelme által megszentelt értelemnek, e nagyszerű képességnek az uralma alatt kell tartania az életet. Az értelmünk, a fizikai állóképességünk és az életünk hossza változhatatlan törvénytől függ. Az e törvény iránti engedelmesség által az ember legyőzheti önmagát, a saját hajlamát, győztes lehet "az erő és hatalom, a sötétség világának urai és a gonoszság lényei elleni harcában, akik a mennyei magasságban vannak" (Az efézusiakhoz írt levél 6. fejezetének 12. verse). A dánieli lelkületre napjaink ifjúsága is szert tehet. Meríthetnek ugyanabból az erőforrásból, ugyanúgy uralkodhatnak önmaguk felett, és az életükben megmutatkozhat ugyanaz a kegyelmi ajándék, a kedvezőtlen körülményben is. Ha bűnös dologra csábító környezetben élnek is, különösen a nagyvárosainkban, ahol az érzéki öröm minden formája hívogat, Isten kegyelméből szilárdak lehetnek abban a szándékukban, hogy megdicsőítik az Úr nevét. Erős elhatározással és éberen őrködve ellen tudnak állni a lelkük ellen támadó mindenféle kísértésnek.