ANGYALI MEGERŐSÍTÉS

''Íme, adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapossatok, az ellenség teljes erején; és semmi nem árthat nektek.'' (Lukács evangéliuma 10. fejezetének 19. verse)A bukott ember a nagy ellenség jogos foglyává válik. Az ember természettől fogva hajlamos követni Sátán sugallatát. Csak akkor tud sikeresen ellenállni a rettenetes ellenségnek, ha Krisztus, a hatalmas Megváltó él a szívében, Ő irányítja a vágyát, és ad neki erőt. Egyedül Isten szabhat határt Sátán hatalmának. Sátán Isten népénél jobban tudja, hogy amikor az ember ereje Krisztusban rejlik, akkor nagy hatalmat gyakorolhat Sátán felett. Az igazság leggyöngébb híve is sikeresen visszaverheti Sátánt és az összes seregét, ha alázattal a hatalmas Isten segítségéért folyamodik, és szilárdan támaszkodik Krisztusra. Sátán akár egyetlen lény haladásának meggátolása érdekében is segítségül hívja az angyalainak légióit, és ha lehet, ki is kapja azt Krisztus kezéből. De ha a hívő kitart a veszélyben, és tehetetlenségében Krisztus vérének érdemére támaszkodik, a Megváltónk odahajtja a fülét a hit buzgó imájára, és kiváló erejű angyalsereget küld a megsegítésére.

Sátán képtelen elviselni, ha a hatalmas ellenfeléhez könyörögnek, mert fél és reszket Krisztus ereje és fensége előtt. Krisztus szerető könyörületén, isteni kegyelmén és fenséges erején kívül semmi más nem tehet minket képessé a könyörtelen ellenség visszaverésére és a saját szívünk ellenállásának megtörésére. Miben áll a mi erőnk? Az Úrban való örvendezésben! Töltse be a szívünket Krisztus szeretete, hogy elnyerhessük tőle a számunkra fenntartott erőforrást. Az igazság keresője Krisztusra tekint, hogy az Ő hasonlóságára változzon el. Felismeri Isten törvényének tökéletességét, és mindennel elégedetlen lesz, ami kevesebb a tökéletességnél. Olyan jellemvonásokkal kell felvennie a harcot, amelyeket Sátán a maga használatára erősített meg. Azonban tudja, hogy Krisztussal megmentő hatalom járul, amely kivívja a számára a győzelmet a küzdelemben. A Megváltó megerősíti és segíti őt, amint hozzá könyörög kegyelemért és sikerért.