ERŐ ÉS BIZTONSÁG

''Végül, testvéreim, legyetek erősek az Úrban, és bízzatok az Ő hatalmas erejében.''
(Az efézusbeliekhez írt levél 6. fejezetének 10. verse)Sokan azért gyengülnek el lelkileg, mert Krisztus helyett önmagukra tekintenek. Számunkra Krisztus jelenti azt a nagy tárházat, ahonnan minden alkalommal erőt és boldogságot meríthetünk. Miért fordítjuk el a szemünket az Ő erejéről, és sajnálkozunk a saját gyengeségünkön? Miért feledjük el, hogy Jézus kész megsegíteni minket mindenkor a nehézségben? Amikor a saját alkalmatlanságunkról beszélünk, szégyent hozunk rá. Önmagunk helyett tekintsünk szüntelenül Jézusra, és napról napra váljunk egyre hasonlóbbá Őhozzá. Beszéljünk róla egyre többször, és fogadjuk nagyobb felkészültséggel a kedvességét, segítségét és áldását! Ha ilyen közösségben élünk vele, erőssé válunk az Ő erejében, és a körülöttünk levő emberek áldására és megsegítésére lehetünk. Krisztus mindent megadott annak érdekében, hogy erősek lehessünk. Nekünk adta a Szentlelke erejét, akinek feladata, hogy Krisztus mindenféle ígéretét az emlékezetünkbe idézze, s békességben és a bűnbocsánat édes érzésében részesülhessünk. Ha a tekintetünket a Megváltóra rögzítjük, és bízunk az Ő hatalmában, biztonságérzet fogja eltölteni a lelkünket. Krisztus szentsége a mi szentségünkké válik.

Amikor kísértés vesz körül, eláraszt a gond és nehézség, csüggedsz, és bánatos vagy, és már-már átadod magadat a kétségbeesésnek, akkor tekints fel oda, ahol a hitszemeddel utoljára láttad a világosságot! Ekkor a körülötted eluralkodó sötétséget eloszlatja Isten dicsőségének fényes ragyogása. Ha a bűn uralomra tör a lelkedben, és bántja a lelkiismeretedet, és a hitetlenség megzavarja a gondolkodásodat, siess az Üdvözítőhöz! Az Ő kegyelme elegendő a bűn legyőzéséhez. Jézus megbocsát, és megörvendeztet minket Istenben. Isten gazdagítani kívánja az értelmünket. Arra vágyik, hogy a kegyelmét megnyugtassa rajtunk. Ha eggyé válunk Krisztussal, miként Ő is egy az Atyával, akkor az Atya úgy szeret bennünket, mint a Fiát. Nekünk is részünk lehet abban a segítségben, mint Krisztusnak, erőt kaphatunk mindenféle veszély elhordozására, hiszen Isten a mi védőpajzsunk és oltalmunk.