MEGERŐSÖDÉS A KEGYELEMBEN

''Te azért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben.''
(A Timóteushoz írt második levél 2. fejezetének 1. verse)Pálnak a Timótheushoz írott szavaiban nagy jelentőségű lecke rejlik napjainkra nézve. Felszólítja, hogy legyen erős. De kiben? A saját bölcsességében? Nem, hanem ''Jézus Krisztus kegyelmében'' Krisztus követője nem támaszkodhat a saját erejére, és nem lehet biztos önmagában. A vallási törekvését sem hanyagolhatja el. Nem zárkózhat el a felelősség elől, és nem ülhet tétlenül Isten művében. Ha a keresztény érzi a gyengeségét és az alkalmatlanságát, de Istenbe veti a bizalmát, akkor megtapasztalja, hogy Krisztus kegyelme mindenféle nehézségben elegendőnek bizonyul. Krisztus katonája sokféle kísértéssel találja szemben magát, amelyet vissza kell utasítania, és le kell győznie. Minél ádázabb a harc, a kegyelem annál nagyobb mértékben árad a szükségben levő hívőre. Az igazi keresztény jól tudja, mit jelent áthaladni a keserű próbán és nehézségen, mégis, egyre inkább gyarapodik kegyelemben az ellenség sikeres visszaverésének munkájában. A sötétség időnként körülfogja a lelkét, de az igazi világosság szüntelenül ragyog rá, és az igazságosság Napjának fényes sugarai eloszlatják a vakhomályt.

Krisztus kegyelme képesíti őt arra, hogy hűségesen bizonyságot tegyen azokról a dolgokról, amelyeket Isten ihletett szolgájától hallott. Amikor így megosztja az igazságot másokkal, Krisztus gyermeke jobban megérti Isten bőséges gondoskodását és Krisztus kegyelmének elégséges voltát a harc, a fájdalom és a próba elhordozására. A megváltás titokzatos terve olyan kegyelmet biztosít, amely által az emberi eszköz tökéletlen munkája a közbenjáró Jézusunk nevében Istennél elfogadásra kerül. Az ember hatalma kicsiny, és a legnagyobb erejével is csupán parányi munkát végezhet el. Isten azonban mindenható, és mindenkor a szükséges időben lép, ha őszintén keressük Őt; elküldi a segítségét. Isten a szavát adta, hogy a kegyelme elegendő lesz a számunkra a legnagyobb szükség és a legmaróbb fájdalom idején is. Ha a kegyelméért folyamodunk, Krisztus azonnali segítséget jelenthet a számunkra.