A HIVŐKÉRT

''Azért hitből, hogy kegyelemből legyen...'' (A rómabeliekhez írt levél 4. fejezetének 16. verse)Krisztus kegyelme nélkül a bűnös helyzete reménytelen. Semmit nem lehet tenni érte, az isteni kegyelem azonban természetfeletti erővel ruházza fel, ami munkálkodik az értelmén, a szívén és a jellemén. A Krisztus kegyelmében való részesedés az, ami által az ember felismeri a bűn gyűlöletes természetét, és végül kiűzi azt a lelkének templomából. Kegyelem által kerülünk közösségbe Jézus Krisztussal, hogy társuljunk hozzá a megváltás munkájában. A hit az a feltétel, amit Isten megfelelőnek látott arra, hogy megbocsásson a bűnösnek. Ez nem azért van, mert valami olyan erény van benne, amely által az üdvösség kiérdemelhető, hanem azért, mert megragadhatja Krisztus érdemét, a bűnös az orvosságát. ''Hitt Ábrahám Istennek, és Ő ezt igazságul számította be neki. Aki munkálkodik, annak a bért nem kegyelemből számítják be, hanem tartozás szerint. Aki azonban nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, annak a hitét számítják be igazságul.'' (A rómaiakhoz írt levél 4. fejezetének 3-5. verse)

Az igazság(osság) a törvénynek való engedelmesség. A törvény igazságot követel, és ezzel a bűnös tartozik a törvénynek, de képtelen annak megadására. Egyedül hit által igazulhat meg. Hit által Istenhez hozhatja Krisztus érdemét, és az Úr a bűnösnek tulajdonítja a Fiának engedelmességét. Isten elfogadja Krisztus igazságát az ember elégtelensége helyett. Elfogadja, és megigazítja a bűnbánó, hívő lényt. Megbocsátja a bűntetteit, és úgy bánik vele, mintha igaz volna. Úgy szereti, mint a saját Fiát. Így számítja be az Úr az igazságot a hit által, majd a bűnbocsánatot nyert ember továbbjut kegyelemből kegyelembe és világosságról nagyobb világosságra. A hit érintése megnyitja előttünk az isteni erő és bölcsesség kincsesházát. Isten ekként hajtja végre a kegyelmének csodás tettét a porból lett eszközein át. Erre az élő hitre van ma szükségünk. Bizonyosnak kell lennünk abban, hogy Jézus valóban a mienk, és az Ő Lelke tisztogatja és finomítja a szívünket. Ha Krisztus követőinek valódi hite volna, amely szeretettel és szelídséggel párosul, hatalmas munkát végezhetnének el. A munkájuk gyümölcse Isten dicsőségét szolgálná.