ISTEN HATALMÁNAK HIRDETÉSE

''Az országod dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.'' (A 145. zsoltár 11. verse)Ha a keresztények a mindennapi érintkezésük közben többször beszélnének egymással Isten szeretetéről s a megváltás nagy igazságáról, az az erősítésükre és vigasztalásukra szolgálna, és a szívük felüdülne. Naponként többet tanulhatunk a mennyei Atyánktól, s naponként jobban tapasztalhatjuk a kegyelmét. Ha így élünk, akkor mind élénkebbé válik bennünk az a vágy, hogy beszéljünk a szeretetéről, s ha így cselekszünk, a szívünk felmelegszik és felbátorodik. Ha többször gondolnánk Jézusra, és többször beszélnénk róla, akkor jobban érezhetnénk a jelenlétét is. Ha annyit gondolnánk Istenre, mint ahányszor a kegyelmének bizonyítékát tapasztaljuk, akkor a gondolatunk állandóan nála időzne; élvezetté válna róla beszélni és a nevét magasztalni. Szívesen beszélünk mulandó dolgokról, mert érdekelnek minket; szívesen beszélünk a barátainkról is, mert szeretjük őket; az örömüket és bánatukat átérezzük. Ámde végtelenül nagyobb okunk van arra, hogy Istent jobban szeressük, mint a barátainkat, és ezért a legtermészetesebb dolog az volna, hogy a gondolatunkban a legtöbbet vele foglalkozzunk, a szeretetéről, irgalmasságáról beszéljünk, és a mindenhatóságát magasztaljuk.

A mennyei elv visszatükrözői azok, akik tanulmányozzák Isten Igéjét, és naponta követik Krisztus vezetését. Fenséges és szent befolyás veszi körül őket. Árad belőlük a segítőkészség. A tiszta, szent és emelkedett elvük élő bizonyságot tesz az isteni kegyelem erejéről. Krisztus azt kívánja, hogy a követői hasonlítsanak hozzá. Szeretné, ha a lénye helyes színben kerülne bemutatásra a családi körben, a gyülekezetben és a világban egyaránt. Fogadjuk el Krisztus támogató és erősítő kegyelmét, hogy bemutathassuk a jellemét a világ előtt. Ez a munka vár ránk, keresztényekre. Bizonyságot kell tennünk a mennyei kegyelem erejéről. Isten azt akarja, hogy a gyermekei mutassák be a kegyelme hatalmát Sátán zsinagógája, a mennyei világegyetem és a Föld lakói előtt, hogy az emberek és az angyalok megérthessék, Krisztus nem hiába halt meg. Mutassuk meg a világnak, hogy felülről származó hatalom birtokában vagyunk.