A CSALÁDBAN

''Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői.'' (A 127. zsoltár 1. verse)Isten azt szeretné, ha a földi családok a mennyei család jelképévé válnának. Ha Isten terve szerint alapozzuk meg, és vezetjük a keresztény otthonunkat, akkor a család Isten egyik leghatékonyabb eszköze lesz a keresztényi jellem kialakítására és művének fejlesztésére. Jézus élete bemutatja számunkra a családi élet jelentőségét és lehetőségét. Aki eljött a Mennyből, hogy példát adjon nekünk, és tanítson minket, harminc évet töltött el a családjának názáreti otthonában. Jézus iskolája az otthona volt. Az édesanyja volt az első emberi tanítója. Tőle és a próféták tekercseiből mennyei dolgokat tanult. Szegényes otthonban élt, és odaadón, jókedvvel vette ki a részét a család terhének hordozásából. Ő, aki a Menny parancsnoka volt, önként vállalta a szolgaságot. Kedves, engedelmes gyermek volt. Jézus ilyen felkészültséggel indult el a missziós útjára; és miközben az emberek között járt, a világ által addig soha nem tapasztalt áldás és átformáló erő áradt folytonosan belőle. Az otthonotok legyen olyan, hogy Krisztus maradandó vendégként térhessen be hozzátok. Tegyétek az otthonotokat olyanná, hogy az emberek felismerhessék rólatok, Jézussal jártok, és tőle tanultok.

A mennyei angyalok gyakran meglátogatják az olyan otthont, amelyben Isten akarata uralkodik. Az isteni kegyelem ereje által az ilyen otthon felüdülést jelent az élet megfáradt vándorainak. Az ilyen otthonban nem az önző én kerül előtérbe. Az otthon lakói helyes szokást alakítanak ki, és tapintattal figyelnek mások jogára. A szeretet által munkálkodó és a lelket megtisztító hit tartja a kezében a kormányt, és járja át az egész háztartást. A kereszténységed színvonala az otthoni életeden keresztül ítélhető meg. Krisztus kegyelme képesíti a családtagokat arra, hogy az otthonukat a boldogság, béke és nyugalom helyévé tegyék. A jellemeteket hassa át a mennyei kegyelem világossága, hogy napfény áradhasson az otthonotokba!