A SZÍV MEGÜRESÍTÉSE

''Szeresd tehát az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonló ehhez, szeresd a felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.'' (Márk evangéliuma 12. fejezetének 30-31. verse)Ezen a két parancsolaton függ az erkölcsi lények teljes kötelessége és örök érdeke. Akik teljesítik a mások iránti kötelességüket, és olyan bánásmódban részesítik az embertársaikat, mint amilyet a maguk számára is kívánnak, azok eljutnak arra a pontra, ahol Isten ki tudja nyilatkoztatni magát nekik. Az Úr helyeslőn tekint az ilyenekre. A szeretet tökéletessé teszi őket. A munkájuk és az imájuk nem hiábavaló. Folyamatosan kegyelmet és igazságot merítenek a kútfőből, és másoknak is továbbadják az isteni világosságot és üdvösséget.. Az önzés utálatos Isten és a szent angyalok szemében. E miatt a bűnös dolog miatt sokan nem nyerik el az áldást, pedig az megörvendeztetné őket. Az önző szemük a maguk dolgaira tapad. Nem viselik annyira a szívükön a mások érdekét, mint a magukét. A visszájára fordítják Isten rendjét. A többi emberrel nem, csak saját magukkal tesznek úgy, ahogyan azt a maguk esetében másoktól is elvárnák. A többiekkel pedig úgy bánnak, ahogy önmagukra nézve azt elképzelni sem tudnák.

Hogyan tudunk növekedni a kegyelemben? Csak úgy, hogy megüresítjük a szívünket az énünktől és önzésünktől, majd Isten kezébe helyezzük azt, hogy az isteni minta szerint alakítsa át. Kapcsolatunk lehet a világosság élő közvetítőjével. A mennyei harmat üdíthet fel bennünket, és a Menny zápora szállhat ránk. Amint magunkévá tesszük Isten áldását, a kegyelmének nagyobb mértékét tudjuk a szívünkbe fogadni. Amint megtanuljuk elviselni a láthatatlan Istenre való pillantást, Krisztus képmására változunk el. Krisztus kegyelme nem tesz bennünket büszkévé és önhitté. Szelídek és alázatos szívűek leszünk. A kegyelemben való növekedés nem teszi büszkévé, magabízóvá és dicsekedővé az embert, hanem a semmiségének és az Úrtól való teljes függőségének tudatára ébreszti.