JÉZUS VISSZATÜKRÖZÉSE

''Semmi rothadt beszéd ne származzon a szátokból, hanem csak ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.'' (Az efézusiakhoz írt levél 4. fejezetének 29. verse)Folytonos a vágyakozásom, hogy kiformálódjon bennem Krisztus, a dicsőség reménysége. Vágyakozom arra, hogy minden nap Krisztus szelídsége és gyöngédsége ékesítsen, és növekedni tudjak a kegyelemben és Jézus Krisztus ismeretében, amíg Jézus Krisztusban a tökéletességig eljutok. Mint egyénnek, az a kötelességem, hogy a Jézustól nyert kegyelemben növekedve, jó egészségben tartsam a lelkemet, és Isten eszköze maradjak, amelyen át az Úr kegyelme, szeretete, türelme és gyöngédsége a világra áradhat. Ez a kötelességem, és nem kevésbé kötelessége ez minden gyülekezeti tagnak, aki Isten fiának vagy leányának vallja magát. Az Úr Jézus a szent igazság letéteményesévé tette az egyházát, és arra bízta a célja és terve megvalósítását, azoknak az embereknek a megmentését, akik iránt oly mérhetetlen szeretetet és érdeklődést tanúsított. Akár a mi Földünkön a Nap, Krisztus, az igazságosság Napja is úgy kel fel az erkölcsi sötétség égboltján. Jézus ezt mondta magáról. ''Én vagyok a világ világossága.'' (János evangéliuma 8. fejezetének 12. verse)

A követőiről pedig így szólt. ''Ti vagytok a világ világossága.'' (Máté evangéliuma 5. fejezetének 14. verse) Jézus Krisztus képmásának visszatükrözése, a jellem szépsége és szentsége, valamint a folytonos önmegtagadás és mindenféle bálványtól való elkülönülés által kicsik és nagyok egyaránt bemutatják azt, amit Krisztus iskolájában tanultak. A Szentírás azt mondja, hogy Krisztus ajkán ''kedvesség árad'', és tudja ''erősíteni a megfáradtat beszéddel'' (a 45. zsoltár 3. verse; Ézsaiás próféta könyve 50. fejezetének 4. verse). Az Úr arra szólít fel, hogy ''a beszédetek mindenkor kellemes legyen'', ''áldásos legyen a hallgatóknak'' (A kolosséiakhoz írt levél 4. fejezetének 6. verse; Az efézusiakhoz írt levél 4. fejezetének 29. verse). Gondoljunk meg minden szót, amikor dorgálunk, és amikor másokat meg akarunk jobbítani, mert a beszédünk vagy az élet illatát hozza, vagy a halálét. Azoknak, akik az igazság alapelvét hirdetik, át kell itatódniuk a szeretet mennyei olajával. Dorgálni minden körülményben szeretettel kell, és akkor a szavaink reformálnak, nem pedig ingerelnek. Szentlelke által Jézus Krisztus hatékonnyá teszi a szavainkat. Ez az Ő munkája.