MEGBOTLÁS

''Ne örülj, ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is,
az Úr az én világosságom!''
(Mikeás próféta könyve 7. fejezetének 8. verse)Egyedül az isteni hatalom képes megújítani az ember szívét, és megtölteni a lelket Krisztus szeretetével, amely szüntelenül árad azokra, akikért Krisztus meghalt. A Lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Amikor valaki megtér Istenhez, az erkölcsi ízlése megújul, az indítéka megváltozik, és azokat a dolgokat szereti, amelyeket Isten. A változhatatlan ígéret aranyfonala egybeköti az életét Jézuséval. Szeretet, öröm, békesség és elmondhatatlan hála hatja át a lelket. Az áldásban részesülő szavai ezek lesznek. ''A te jóvoltod felmagasztalt engem.'' (A 18. zsoltár 35. verse) Azonban csalódni fognak azok, akik eltökélt igyekezet nélkül valamiféle varázslatos jellemváltozásra várnak. Amíg Jézusra tekintünk, nincs okunk a félelemre és a kételkedésre, hiszen Ő képes megváltani mindazokat, akik hozzá jönnek. Szüntelenül félhetünk viszont attól, hogy a régi természetünk újra visszanyeri a hatalmát, és az ellenség valami olyan csapdát állít, ami által ismét foglyul ejthet bennünket.

Szeretettel és eltökéltséggel kell élnünk az életet, mert Isten az, aki munkálja bennünk a szándékot és a cselekvést az Ő tetszésének megfelelően. A lelki szépségünknek naponta növekednie kell. Az isteni minta utánzására való igyekezetünkben gyakran el fogunk bukni. A gyengeségünk és a hibánk miatt még sokszor le kell roskadnunk, hogy Jézus lábainál sírjunk. De nem kell elbátortalanodnunk! Imádkozzunk még lelkesebben, higgyünk még teljesebben, és próbáljunk meg újra, immár nagyobb állhatatossággal, felnövekedni az Úr hasonlatosságára. Ne a saját erőnkben, hanem a Megváltónk erejében bízzunk! Dicsérjük Istent, aki a mi Istenünk és Atyánk. Szemlélés által változunk el. Miközben az isteni minta tökéletességén elmélkedünk, teljes átalakulásra és az Ő tisztasága szerinti megújulásra vágyakozunk. A jellembeli változás az Isten Fiában való hit által megy végbe. Az engedetlen gyermek Isten gyermekévé válik.