TELJES SZÍVBŐL

''És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.'' (Jeremiás 29:13)

Sokan csak képzelt reményekre támaszkodnak, mindenféle alap nélkül. Ha maga a forrás nem tiszta, a belőle fakadó vízfolyam sem lehet tiszta. Tisztítsuk meg a forrást, és akkor az árjai is tiszták lesznek. Ha a szívetek állapota jó, akkor szavatok, öltözetetek és cselekedetetek is helyénvaló lesz. Hiányzik a valódi Isten-ismeret. Nem tagadhatom meg a Mestert azáltal, hogy egy gondatlan, hányaveti és nem imádkozó személyt is hívőnek tartok. Nem! A keresztény győzelmet arat a kísértései és szenvedélyei felett. Van orvosság a bűnbeteg lélek számára. Ez az orvosság Jézus, a drága Megváltónk. Kegyelme elegendő a leggyengébbeknek is, de kegyelme nélkül el kell pusztulniuk a legerősebbeknek is. Láttam, hogy ez a kegyelem hogyan érhető el. Zárkózz be a belső szobádba, ahol egyedül könyöröghetsz Istenhez, így szólva: ''Tiszta szívet teremts bennem, óh, Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem'' (Zsolt 51:12). Légy komoly és őszinte! A buzgó ima sokat számít. Tusakodj Jákobhoz hasonlóan! Vívj élethalálharcot! Jézus a kertben vércseppeket verejtékezett. Neked is meg kell feszítened az erődet. Ne hagyd el addig a belső szobádat, amíg élő erőt nem merítettél Istentől. Azután pedig légy éber, s amíg vigyázol és imádkozol, győzhetsz a kísértéseken. Isten kegyelme így már megnyilvánulhat, és meg is fog nyilvánulni benned. Isten adja, hogy ne hagyjak fel a figyelmeztetéssel.

Fiatal barátom, keresd az Urat teljes szívedből. Jöjj lelkes buzgalommal! Amikor tényleg azt érzed, hogy Isten segítsége nélkül elveszel, és úgy sóvárogsz áldása után, miként a szarvas a forrásvíz után, akkor az Úr megerősít. Békességed minden értelmet meghalad. Ha megváltásra vársz, imádkoznod kell. Kérd Istent, hogy munkálja benned a lelki megújulást, hogy Lelkének gyümölcsei láthatóvá váljanak benned, és világosságot áraszthass a világra. Minden keresztény kiváltsága, hogy örvendjen Isten Lelke késztetéseinek. Édes, mennyei béke hatja át gondolatainkat, és örömünket leljük az Isten és a Menny felett való elmélkedésben. Örvendezhetünk az Ige dicsőséges ígéreteiben. Először azonban győződjünk meg afelől, hogy ráléptünk-e már a kereszténység útjára. Mindenekelőtt meg kell tennünk az első lépéseket az örök élethez vezető úton.