A KERESZTÉNY TAPASZTALAT LÉNYEGE

''A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká.'' (1Péter 5:10)Az igazság elfogadása gyökeres változást eredményez az ember életében és jellemében. A vallás annyit jelent, hogy Krisztus a szívbe költözött, és ahol Ő van, ott az ember lelki változáson megy át, növekedik a kegyelemben, és halad a tökéletesség felé. Az igazság hatása az érzelmekre nem igazi bizonyítéka annak, hogy keresztény vagy. A kérdés az, hogy növekedsz-e Krisztusban. Jézus kegyelme megmutatkozik-e az életedben? Isten a kegyelmében részesíti az embert, aki ennek nyomán még több kegyelemre, vágyik. Ez szüntelenül munkálkodik az emberi szívben. Ha valaki befogadja ezt a kegyelmet, annak életében és jellemében ez megmutatkozik. Jézus kegyelme mindig befolyást gyakorol a lelki életre, és növekedést eredményez. Nem látjuk a virág növekedését, mégis bizonyosak vagyunk felőle. Ugyanígy tudnunk kell saját lelki erőnk és növekedésünk meglétéről.

A keresztényi kegyelem és tapasztalat lényege a Krisztusba vetett hit, valamint Istennek és Földünkre küldött Fiának megismerése. Ezen a ponton azonban sokan elbuknak, mert hiányzik belőlük az Istenbe vetett: hit. Ahelyett, hogy részesülni kívánnának Krisztus önmegtagadó és alázatos életében, ők szüntelenül az énjüket kívánják uralomra juttatni. Ha úgy szeretnétek Őt, ahogyan Ő szeret titeket, akkor nem utasítanátok vissza az Isten Fiának szenvedéseiben való részesülést. Amikor Krisztus megaláztatásáról elmélkedünk, önmegtagadó és önfeláldozó életére tekintünk, csodálkozással tölt el bennünket a bűnös emberért megnyilvánuló isteni szeretet. Amikor a Krisztus nevéért megalázó megpróbáltatásokon kell keresztülmennünk, akkor, ha a Krisztuséhoz hasonló indulat van bennünk, szelídséggel fogjuk elhordozni azokat, nem ütve vissza a sérelmekre, és nem szállva harcba a minket ért gonoszság miatt. A Krisztusban lakozó lelkület nyilatkozik meg bennünk. Vegyük magunkra Krisztus igáját! Dolgozzunk úgy, ahogyan Ö dolgozott az elveszettek megmentéséért! Akik részt vállalnak szenvedéseiben, dicsőségében is részesülni fognak majd.