NEM TARJA VISSZA A JÓT

''Mert nap és pajzs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól,
akik ártatlanul élnek.''
(Zsoltárok 84:12)"Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?'' (Róm 8:32) Ne felejtsük el értékelni azt a nagy áldozatot, amelyet Isten meghozott értünk. Soha nem jön el olyan idő, amikor közelebb kerülhetünk Isten kegyelmi ajándékainak elnyeréséhez. Krisztus az életét adta az emberekért, hogy megtudják, mennyire szereti őket. Nem kívánja senkinek a vesztét, hanem azt szeretné, hogy mindenki megtérésre jusson. Akik átadják neki az akaratukat, olyan életet élhetnek, mint Ő. Az igazság kardja csapott le rá, hogy az emberek szabadságot nyerhessenek. Meghalt, hogy élhessenek. Szilárdan ki kell állnunk Isten Igéjének elvei mellett, emlékezve arra, hogy Isten erőt ad minden új tapasztalathoz. Tartsuk fenn szüntelenül az igazságosság elveit az életünkben, hogy az Úr nevében erőről erőre juthassunk.

Őrizzük féltve a munkát, amelyet az Úr az Ő parancsolattartó népén keresztül végez, és amely kegyelmének hatalma által egyre erősebbé és hatékonyabbá válik az idő múlásával. Az ellenség el akarja homályosítani Isten gyermekeinek látását. Meg akarja gyengíteni hatékonyságukat, de ha a Szentlélek vezetése szerint fognak munkálkodni, az Úr ajtót fog nyitni előttük a régi romok újjáépítésére. Folyamatos növekedésben lesz részük, egészen addig, amikor majd az Úr nagy hatalommal és dicsőséggel leszáll a Mennyből, hogy a végső győzelem pecsétjét a hűségesekre helyezze. Isten látni szeretné a harmadik angyal üzenetének hathatós hirdetését. Ahogyan az Úr minden korban győzelemre vitte népét, korunkban is győzelmes beteljesedésre kívánja vinni az egyházával kapcsolatos céljait. A hívő szenteket egyesült előrehaladásra szólítja fel, miközben erőről erőre, hitből pedig fokozott bizonyosságra és bizalomra jutnak a mű igazságát és szentségét illetően.