VIGYÁZZATOK!

''Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.''
(Márk 14:38)A tanítványokhoz hasonlóan ma is sokan alszanak. Nem vigyáznak és imádkoznak annak érdekében, hogy kísértésbe ne essenek. Legyünk mindannyian éberek! Az ellenség a nyomunkban jár. Legyünk éberek, és őrködjünk kitartóan, nehogy valamely gondosan álcázott mesteri csapda készületlenül érjen. A könnyelműek és közömbösek vigyázzanak, nehogy számukra is olyan váratlanul jöjjön el az Úr napja, mint éjjel a tolvaj.. A győzőnek virrasztania kell, mert Sátán minden erejét megfeszíti, hogy világi bonyodalommal, téveszmével és babonával rabolja el Krisztus követőit. Nem elég elkerülnünk a fenyegető veszélyeket és a következetlen lépéseket. Szorosan Krisztus mellett kell haladnunk az önmegtagadás és Önfeláldozás ösvényén. Ellenséges területen járunk. A Menny kivetettje nagy hatalommal jött közénk. Minden elképzelhető ravaszságot és fortélyt bevetve igyekszik foglyul ejteni a lelkeket. Ha nem vigyázunk folyamatosan, könnyen áldozatul eshetünk számtalan csalásának. Figyelmeztetés, intés és ígéret egyaránt szól az utolsó időkben élő hívőknek. ''Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok'' (1Thessz 5:6).

Vigyázzatok, hogy az ellenség be ne lopja magát a lelketekbe. Őrködjetek, hogy a régi szokások és hajlamok nehogy magukhoz ragadhassák a gyeplőt. Szorítsátok vissza őket, és legyetek éberek! Vigyázzatok a gondolatotokra, tervetekre, nehogy énközpontú legyen. Vigyázzatok az emberek lelkére, mert Krisztus saját vérén vásárolta meg őket. Keressétek az alkalmakat, amikor jót tehettek értük. Ha közel mész Jézushoz, és hitvallásodat jól rendezett élettel, kegyes beszélgetéssel igyekszel felékesíteni, akkor megőrzöd lábadat attól, hogy tiltott ösvényre tévedj. Ha vigyázol, és állandóan őrködsz imában, és mindent úgy teszel, mintha Isten közvetlen jelenlétében volnál, akkor megmenekülsz attól, hogy engedj a kísértésnek. Ezért remélheted, hogy tisztán, szeplőtlenül és feddhetetlenül állhatsz meg mindvégig. Ha a megkezdett bizodalmat mindvégig szilárdan megtartod, akkor szíved megalapozódik Istenben, és amit a kegyelem elkezdett, azt dicsőség koronázza meg Istenünk országában.