ÖRÖK VIGASZTALÁS ÉS JÓ REMÉNYSÉG

''Maga pedig a mi Urunk, Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben '' (2Thesszalonikabeliekhez 2:16-17)

A Megváltó minden egyes gyógyítását felhasználta arra, hogy mennyei alapelveket ültessen az emberek értelmi és lelki világába. Ez volt munkájának célja. Földi áldásokat hintett, hogy az emberek szívét kegyelme evangéliumának befogadására késztesse. A tanítványok három évig szemlélhették Jézus csodálatos példáját. Nap mint nap vele jártak, és vele beszélgettek. Hallották, miként bátorítja a megfáradtakat és a gondterhelteket; látták, hogyan mutatkozik meg hatalma a betegek és lesújtottak megsegítésében. Amikor búcsúznia kellett tanítványaitól, felruházta őket erővel és hatalommal, hogy munkáját az Ő nevében előbbre tudják vinni. Szét kellett hinteniük a szeretet és gyógyulás evangéliumának világosságát. Azt a munkát, amit a tanítványok végeztek, nekünk is végeznünk kell. Legyen minden keresztény misszionárius! Megértő és könyörülő szívvel szolgáljunk a segítségre szorulóknak!

A Megváltó azonosul minden emberrel. Krisztus követői nem függetleníthetik magukat a környezetüktől, a pusztuló világtól. Beletartoznak az emberiség nagy szövedékébe, és a Menny szemében éppúgy a bűnösök testvérei, mint a szenteké. Mindazzal, ami mások fölé emel - legyen az műveltség, jó modor, nemes jellem, keresztényi nevelés, hitbeli tapasztalat -, adósai vagyunk az előnytelenebb helyzetűeknek. Amennyire az erőnkből telik, szolgáljunk nekik! Mindazok, akik Isten gyermekeivé lettek, ezentúl tekintsék magukat egy-egy láncszemnek abban a láncban, amelyet a Menny a világ megmentésére ereszt le; Krisztus irgalmas tervével azonosulva induljanak el, hogy vele együtt keressék és mentsék az elveszetteket! A világnak arra van szüksége, hogy a gyakorlatban mutassuk be, mit tud Isten kegyelme tenni az emberek elvesztett méltóságának helyreállításában, azáltal, hogy önuralomhoz segíti őket. Semmire sincs a világnak olyan szüksége, mint arra, hogy az evangélium megmentő erejét Krisztuséhoz hasonló életű keresztények mutassák be.