A TOVÁBBADÁS ÖRÖME

''Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája? Avagy nem azok lesztek-e ti is a mi Urunk, Jézus Krisztus előtt az Ő eljövetelekor? Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk." (1Thesszalonikabeliekhez 2:19-20)

Isten a mi segítségünk nélkül is elérhette volna célját, a bűnösök megmentését, de azért, hogy mi Krisztuséhoz hasonló jellemet fejleszthessünk ki, osztoznunk kell a munkájában. Azért, hogy beléphessünk az általa elkészített otthonba, hogy áldozata árán üdvözült embereket láthassunk, részt kell vennünk a megmentésükért folyó munkában. Jézus minden emberben olyasvalakit látott, akit hívni kell az Ő országába. Az emberek szívéig hatolt, mert úgy járt közöttük, mint aki a javukat keresi. Megkereste őket a nyílt utcán, magánházakban, bárkákon, a zsinagógában, tópartokon és a menyegzői ünnepségen. Találkozott velük napi foglalatosságuk közben, érdeklődést tanúsított világi ügyeik iránt. Eljutott a háztartásokba, a családok a saját otthonukban kerültek isteni jelenlétének hatása alá. Erős, személyes együttérzése segítette a szívek megnyerésében.

Jézus személyes kapcsolat és érintkezés útján képezte tanítványait. Olykor köztük ült a hegyoldalban, olykor a tengerparton, vagy együtt ment velük az úton. Így fedte fel Isten országának titkait. Nem prédikált nekik, ahogyan ma teszik. Ahol csak megnyílt szívek fogadták az isteni üzenetet, Ő feltárta az üdvösség útjának igazságát. Nem parancsolta meg a tanítványainak, hogy ezt vagy azt tegyék, hanem így szólt: ''Kövess engem!'' (János evangéliuma 1:44) Magával vitte őket az utazásaira, a városokba és falvakba, hogy lássák, miként tanítja az embereket. Krisztus példáját - hogy összekapcsolta a saját és az emberiség érdekeit - követniük kell mindazoknak, akik Igéjét hirdetik, és elfogadták kegyelmének evangéliumát. Az isteni igazság nemcsak a szószékről érintheti az emberi szíveket. Van egy másik munkaterület is, lehet, hogy szerényebb, de ugyanolyan ígéretes. Ez az alacsony sorsúak otthona, a gazdagok palotája, a vendégszeretők asztala és az ártatlan társas örömet nyújtó összejövetelek helye. Bárhová megyünk, vigyük magunkkal Jézust, és hozzuk mások tudomására, hogy mennyire értékeljük Megváltónkat!