ISTENÉ A DICSŐSÉG

''Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen,
és nem magunktól való.''
(2Korinthusbeliekhez 4:7)Minden jó tulajdonság, amellyel az emberek rendelkeznek, Isten ajándéka. Jó cselekedeteiket Isten kegyelmével Krisztus által viszik véghez. Mivel mindent Istennek köszönhetnek, egyedül őt illeti a tisztelet mindazért, amivé lettek, és amit tesznek; Ők csak eszközök a kezében. Sőt, mi több, mivel a Biblia történetének minden leckéje tanítja, veszélyes dolog dicsérni vagy felmagasztalni az embereket; mert ha valaki szem elől téveszti az Istentől való teljes függősége tényét, és a saját erejében bízik, biztos, hogy elbukik. Az ember olyan ellenségekkel küzd, amelyek erősebbek nála. Lehetetlen számunkra a saját erőnkkel megállni a küzdelemben. Mindaz, ami eltereli gondolatainkat Istenről, ami önmagunk felmagasztalásához vagy az önmagunktól való függőségünkhöz vezet, az a vereségünk útját készíti elő. A Biblia az emberi erőben való bizalmatlanságot igyekszik belénk nevelni, és arra bátorít, hogy bízzunk az isteni erőben. Mennyei Atyánk nem küldött angyali sereget az üdvösség hirdetésére. Megnyitotta számunkra Igéjének drága igazságát, és a szívünkbe véste üzeneteit, hogy megoszthassuk azokat a sötétségben élőkkel. Ha valóban megízleltük az Isten ígéreteiből fakadó csodálatos ajándékokat, akkor ismeretünket másoknak is tovább kell adnunk.

Személy szerint mindannyiunknak úgy kellene dolgoznunk, mint akik vállán nagy felelősség nyugszik. Tanúsítsunk fáradhatatlan lendületet és buzgóságot ebben a munkában, és vállaljuk fel annak terheit, átérezve azt a veszélyt, amelynek szomszédaink és felebarátaink ki vannak téve. Krisztushoz hasonlóan kell munkálkodnunk. Be kell mutatnunk a Jézusban való igazságot, hogy az emberek vére ne kerüljön rá a ruhánkra tehertételként. Ugyanakkor érezzük át Istentől való teljes függőségünket, és bízzunk Őbenne, mert tudjuk, hogy kegyelme és megsegítő hatalma nélkül mit sem tehetünk. Pál ültethet, Apollós pedig öntözhet, de a növekedést egyedül Isten adhatja. Kötelességünk, biztonságunk, boldogságunk, hasznavehetőségünk és üdvösségünk mind-mind arra szólít, hogy a lehető legnagyobb igyekezettel biztosítsuk az életünkben Krisztus kegyelmét.