AZ ARATÁS

''Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.'' (Efézusbeliekhez 2:7)Senki sem áraszthatja a szívéből és életéből Isten áldását anélkül, hogy maga is gazdag jutalomban ne részesülne. Krisztus kegyelme olyan jellemvonásokat fejleszt ki a lélekben, amelyek ellentétesek az önzéssel. Ezek a jellemvonások nemesítik, csiszolják és gazdagítják az életet. A titkon végzett szeretetteljes cselekedetek egymáshoz csatolják a szíveket, és közelebb vonják azokat Istenhez, akitől a segítőkészség minden megnyilatkozása kiindul. Az apró figyelmességek, a szeretet és önfeláldozás kicsiny tettei, amelyek olyan csöndesen áradnak az életből, mint az illat a virágból, az élet áldásainak és örömének jelentős részét képezik. Továbbá azt is megértjük, hogy énünknek a mások javáért és boldogságáért való lemondását, bármilyen szerény és jelentéktelennek vélt tettről legyen is szó, a Menny a dicsőség királyával való egység jeleként ismeri el, aki, noha gazdag volt, szegénnyé lett értünk. A szívélyes cselekedetek titokban maradhatnak, de a gyümölcsök, amelyek azok megvalósítóinak jellemében megteremnek, nem rejthetők el.

Ha Krisztus hűséges követőiként teljes szívből fáradozunk az emberekért, a szívünk szeretetben forr össze Istennel. A Szentlélek munkálkodása összhangba hozza bensőnket az isteni gondolatokkal. Isten megnöveli azok tálentumait, akik bölcsen használják a rájuk bízott ajándékokat. Az Úr örömmel fogadja a szeretett Fiában hívő népének szolgálatát, amit az Ő kegyelme és ereje által végeznek. Akik jótettek véghez vitelére használják a képességeiket, és így törekednek keresztényi jellemük fejlesztésére és tökéletesítésére, azok majd az eljövendő világban aratják le az itt elvetett magokat. A Földön megkezdett munka a fenségesebb és szentebb örökkévalóságban fog kiteljesedni. Aki ''kegyelemben gazdag mindenkihez'', így szólt: ''Adjatok, néktek is adatik'' (Róm 10:12; Lukács evangéliuma 6:38). Minden, Krisztusért meghozott áldozat jutalmat nyer majd Isten kegyelmének felséges gazdagsága szerint.