AZ EGÉSZ VILÁGEGYETEM VÁR

''Eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejőni mindenkit, hogy megteljék az én házam.''
(Lukács evangéliuma 14:23)

A mennyei világegyetem a világnak erre a kicsiny pontjára fordítja a legnagyobb figyelmét, mert Krisztus végtelen árat fizetett lakóinak a megváltásáért. A világegyetemben minden arra szólítja fel az igazság ismerőit, hogy fenntartás nélkül szenteljék magukat annak az igazságnak a hirdetésére, amelyet a harmadik angyal üzenete tanított nekik. A sátáni eszközök tevékenysége minden keresztényt felszólít, hogy álljon az őrhelyére. Nagy és jelentős munkát bízott ránk Isten. Önzetlen és bölcs emberekre van szükség, akik tudják, hogy mit jelent őszinte igyekezettel fáradozni a lelkek megmentéséért. Langymeleg emberek szolgálatára azonban nincs szükség, mert az ilyeneknek Krisztus nem veheti hasznát. Olyan férfiak és nők kellenek, akiknek szíve megindul az emberi szenvedések láttán, és akiknek élete bizonyítja, hogy világosságot, életet és kegyelmet nyernek Istentől, és azt másoknak is továbbadják. Isten népének közel kell húzódnia Krisztushoz az önmegtagadás és önfeláldozás útján.

A kegyelem üzenetének hirdetése legyen az egyetlen céljuk. Egyesek így fáradoznak, mások pedig másként, ahogyan az Úr vezeti és irányítja őket. De mindnyájuknak együtt kell küzdeniük, törekedve arra, hogy a munkát tökéletes egésszé tegyék. A gyülekezet állapota akkor nem fog hanyatlani, ha a tagok a kegyelem trónjához folyamodnak segítségért, hogy együtt tudjanak működni a romlás szélén álló emberek megmentésének nagyszerű munkájában. A Menny világa olyan megszentelt eszközökre vár, amelyek által Isten megszólíthatja népét, általuk pedig a világot. Isten csak megszentelt, önmegtagadó gyülekezeten keresztül tud munkálkodni. A Lelkét látható és dicsőséges módon fogja megmutatni, különösen ebben az időben, amikor Sátán mesteri munkát végez a prédikátorok és a tagok elvesztésére. Vajon felismeri-e felelősségét a gyülekezet? Isten arra vár. hogy Krisztus, a legnagyobb misszionárius, a Lelkét adja azoknak, akik önmegtagadó és önfeláldozó odaszánással dolgoznak.