SZEM ELŐTT TARTVA A CÉLT

''Célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.''
(Filippibeliekhez 3:14)

"Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant'' (Korintusbeliekhez írt első levél 9:24-25). Akik azért futnak versenyt, hogy elnyerjék a nagy megtiszteltetésnek tartott babérkoszorút, azok minden tekintetben megtartóztató életet élnek, hogy izmuk és minden egyes porcikájuk a lehető legjobb erőnlétben lehessen. Ám csak egyetlen versenyző nyerte el a díjat. A mennyei versenyben azonban nincs bizonytalanság és kockázat. Mindnyájan futhatunk, és mindnyájan el is nyerhetjük a díjat. Öltsük magunkra a mennyei kegyességet. Függesszük tekintetünket a halhatatlanság koronájára, és tartsuk mindig szem előtt példaképünket, Jézust!

Álljon szüntelenül előttünk mennyei Urunk szerény és lemondó élete! Amikor a díjra függesztve tekintetünket, igyekszünk követni Őt, biztonsággal futhatjuk meg a versenyt. A pogányok, akiket nem a megvilágosodott lelkiismeret irányított, és akik nem tartották maguk előtt az Istenismeretet, alávetették magukat az edzés megtartóztató és fegyelmezett életmódjának. A hervadó koszorú és a sokaság elismerése elnyeréséért lemondtak minden olyan élvezetről, ami gyengítette volna őket. Mennyivel inkább kellene azoknak megtenniük ezt, akik a keresztényi versenyben vesznek részt a halhatatlanság és a Menny jóváhagyásának reményében. Nem kellene-e nekik is lemondaniuk az egészségtelen izgatószerekről és ártalmas vágyakról, amelyek lealacsonyítják az erkölcsöt, és gyengítik a szellemi képességet, továbbá a magasabb rendű erőt az állati étvágynak és szenvedélyeknek vetik alá. Mindazok számára, akik eleget tesznek az Isten szavában leírt feltételeknek, és kötelességüknek tartják megőrizni testi erejüket és mozgékonyságukat, hogy gondolkodásuk kiegyensúlyozott, erkölcsük pedig tiszta legyen, a verseny nem bizonytalan. Mindnyájan elnyerhetik a díjat, és viselhetik a dicsőség hervadhatatlan koronáját.