MIT HOZ A JÖVŐ?

''Jöjjön el a te országod.'' (Máté evangéliuma 6:10)Jézus így szólt: ''És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég'' (Máté evangéliuma 24:14). Isten országa addig nem jön el, amíg Isten kegyelmének örömüzenete el nem jut az egész világra. Ezért, amikor Istennek adjuk át magunkat, és más embereket is megnyerünk Krisztus számára, siettetjük Isten országának eljövetelét. Csakis azok esedeznek szívből Isten országának eljöveteléért, akik Isten szolgálatára szentelik magukat. Aki azt kéri, hogy ''legyen meg a te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is'', azért imádkozik, hogy a Földön érjen véget a gonoszság uralma, Isten örökre törölje el a bűnt, és állítsa fel a szentség országát. Akkor a Föld is, mint a Menny, beteljesedik ''a jóban való teljes gyönyörűséggel'' (2Thessz 1:11). Krisztus nem nyugszik meg addig, amíg győzelme nem lesz teljes, és ''lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik'' (Ézsaiás könyve 53:11).

A Föld minden népe meghallja majd a Krisztus kegyelméről szóló evangéliumot. Ámbár nem mindenki fogadja el Krisztus kegyelmét, de ''Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak'' (Zsolt 22:31). ''Az ország pedig, és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének'' (Dániel könyve 7:27); ''mert teljes lészen a Föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják'' (Ézsaiás könyve 11:9). ''És félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét, és naptámadattól az ő dicsőségét'' (Ézsaiás könyve 59:19). ''Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! [.] Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalá az Úr a népét [.] Feltűrte az Úr szent karját minden népnek szemei előtt, hogy lássa a Föld minden hajára Istenünk szabadítását'' (Ézsaiás könyve 52:7-10)


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!