GYŐZELEM A HALÁL FELETT

''Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és Isteni harsonával leszáll az égből; és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.'' (1Thesszalonikabeliekhez 4:16-17)A Föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette hívja elő Isten Fia az alvó szenteket. A halál tömlöcéből lépnek elő, hervadhatatlan dicsőségben. Lépésük zajától zeng a föld. ''Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad?'' (Korintusbeliekhez írt első levél 15:55) -kiáltják. Az élő igazak ''nagy hirtelen, egy szempillantásban'' elváltoznak. Isten szava nyomán megdicsőülnek; Isten halhatatlanná teszi őket, és a feltámadt szentekkel együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe. A Megváltó, mielőtt belép Isten városába, átadja követőinek győzelmük szimbólumait, és rájuk helyezi királyságuk jeleit. Jézus a dicsőség koronáját saját jobbjával helyezi a győzők fejére. Mindenkinek van koronája; rajta az új neve (Jelenések könyve 2:17) és ez a felirat áll: ''Szentség az Úrnak.'' Jézus minden kézbe győzelmi koronát és csillogó hárfát tesz. Amikor a parancsnokló angyalok megadják a hangot, az üdvözültek ujjai ügyesen futnak végig a hárfa húrjain, és sokszínű dallamot csalnak ki belőlük. Minden szív leírhatatlan örömmámorban úszik, és minden száj hálás dicséretre nyílik.

A szent város a megváltottak elé tárul. Jézus szélesre tárja gyöngykapuit. Az igazság megtartói belépnek rajtuk. Halandó fül által soha nem hallott hangon e szavak hallatszanak: ''Küzdelmetek véget ért.'' ''Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.'' Ekkor teljesedik be az az ima, amelyet a Megváltó a tanítványaiért mondott. ''Akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek.'' Krisztus az Atya elé, ''az Ő dicsősége elé'' állítja ''feddhetetlenségben nagy örömmel'' (Júd 24) azokat, akiket a vére árán vásárolt meg. A megváltó szeretet csodái ezek! Mily mámoros örömet hoz az az óra, amikor az örökkévalóság Atyja a megváltottakra tekintve meglátja a saját képmását!


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!