MENNYEI ISKOLA

''És minden fiad az Úr tanítványai lesz, és nagy lesz fiaid békessége.'' (Ézsaiás 54:13)A Menny is egy iskola. Tanulmányozásának területe a világegyetem; tanítója a Mindenható. Ennek az iskolának egyik ágát az Édenben alapította az Úr, és a megváltás tervének befejezése után újra folytatják majd a tanulást az Édenben. A kezdetben alapított édeni iskola és az eljövendő világ iskolája között peregnek le világunk hosszú történelmének eseményei, az emberiség törvényszegésének, szenvedésének, az isteni áldozatnak, a halál és a bűn feletti győzelemnek a történetei. Az első édeni iskolának nem minden jellegzetességét találjuk meg majd az eljövendő élet iskolájában. A jó és gonosz tudásának fája többé nem nyújt alkalmat a kísértésre. Ott nem lesz kísértő, és így nem lesz lehetőség a gonosz követésére. Minden jellem kiállta már a gonosz próbáját, már senki sem lesz fogékony a rossz hatalma iránt. Akkor eltűnik majd a fátyol, amely most elhomályosítja látásunkat, és szemünk meglátja a szépségnek azt a világát, amelyből most csak halvány fénysugarakat fogunk fel a mikroszkóppal.

Amikor majd szemléljük a Menny dicsőségét, amelyet most távolról vizsgálgatnak a teleszkópokon át, amikor eltűnik a bűn rozsdája, és az egész Föld az Úrnak, a mi Istenünknek szépségében jelenik meg, akkor óriási terület nyílik meg kutatásaink számára! Ott a tudományok ismerője olvashatja majd a teremtés jelentéseit, és a gonosz törvényének semmi emlékeztetőjét nem fogja látni. Hallgathatja a természet hangjának csodálatos zenéjét, és nem hall jajszót, és a szomorúság töredékét sem látja sehol. Minden teremtett dolgon csak egyetlen kézírást fedezhet fel. A végtelen nagy világegyetemben szemlélheti Isten nevének nagybetűs kézírását, és a Földön, a tengeren és az égen a gonosz egyetlen jelét sem láthatja. Akik éltek azzal a lehetőséggel, hogy a lehető legmagasabb lelki célokat érjék el, értékes jellemvonásaikat a Mennybe is magukkal viszik majd. A koszorú, amelyért küzdöttek, és amit meg is szereztek, romolhatatlan. A szem nem látta és fül nem hallotta mennyei szépséget olyan arányban tudjuk majd értékelni, amilyen arányban kiműveltük képességeinket ebben az életben.