KRISZTUS LESZ A TANÍTÓNK

''Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet. hogy én vagyok, aki mondom: Imé, itt vagyok!'' (Ézsaiás 52:6)Az Isten közelségébe visszahelyezett ember tanítója ismét, miként a kezdetben, Isten lesz. Most még halvány sejtelmünk sincs arról, ami akkor fog feltárulni előttünk. Krisztussal az élő víz mellett járunk. Feltárja előttünk a természet szépségét és dicsőségét. Megmutatja, hogy ki Ő nekünk valójában, és hogy mi mit jelentünk a számára. Olyan igazságot ismerhetünk meg, amit véges korlátaink miatt itt még nem foghatunk fel. Az eljövendő világban Krisztus az élet folyójához vezeti a megváltottakat, és megtanítja őket az igazság csodálatos leckéire. Felismerik, hogy a Mester keze tartja fönn az egész világegyetemet. Csodálattal nézik a nagy Alkotó művészi munkáját a mezei virágok színeiben. Tanulni fognak az irgalmas Atya céljairól, akitől minden egyes fénysugár ered. A megváltottak a szent angyalokkal együtt felismerik Isten végtelen szeretetét hálátlan világunk iránt. Dicséretben fejezik ki hálájukat Istennek. Ott a tanuló előtt a végtelen történelmi láthatár és kimondhatatlan gazdagság jelenik meg.

Feltárul előtte a bűn történetének kezdete, a végzetes csalás ravasz munkálkodása; az igazság útja, amely nem tért le egyenes ösvényéről, hanem szembeszállt a tévelygéssel, és legyőzte azt. Akkor félrehúzzák a függönyt, amely a látható világot elzárja a láthatatlantól, és csodálatos dolgok fognak megnyilatkozni. Kimondhatatlan gyönyörűséggel lépünk be majd az el nem bukott lények társaságába. Meglátjuk azokat a kincseket, amelyeket a korszakokon át Isten keze munkáinak szemlélése által elnyertünk. És az örökkévalóság tovatűnő évei még dicsőbb kinyilatkoztatásokat hoznak. Isten ajándékainak kiárasztása az örökkévalóságon át rendkívül bőséges lesz, feljebb, mint kérjük vagy elgondoljuk (Ef 3:20). Minden egyes elv és igazság, amelyet földi életünk során elsajátítunk:, a mennyei iskolában is előrelépést jelent majd a számunkra. Olyan oktatásban kell részesülnünk ezen a Földön, amely képessé tesz bennünket arra, hogy Istennel éljünk az örökkévaló korszakokon át. Az itt megkezdett iskolát a Mennyben is folytatni fogjuk, mindössze annyi történik, hogy egy osztállyal feljebb léphetünk.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!