FÖLDI ÉS MENNYEI ISKOLA

''Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás;
de mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.''
(1Korinthusbeliekhez 13:9-10)Tekintsünk hittel az eljövendőkre, és tegyük magunkévá Istennek a szellemi fejlődésünkről adott ígéretét. A Mennyben emberi értelmünk egyesülhet az Istenivel, és lelkünk minden ereje közvetlenül kapcsolódhat össze a világosság forrásával. Örvendezni fogunk abban, hogy ami értelmetlennek tűnt Isten gondviselésében, az immár mind érthetővé válik. A nehezen érthető dolgok magyarázatra találnak. Ott mindazok, akik önzetlen lelkülettel munkálkodtak, szemlélni fogják munkájuk eredményét. Meglátják minden helyes alapelv és nemes tett kibontakozását, amiből itt alig látunk valamit. A világ legnemesebb munkáinak eredményeiből milyen kevés láttatik meg ebben az életben a cselekvő előtt! Milyen sokan dolgoznak önzetlenül és fáradhatatlanul azokért, akik távol vannak tőlük, és akiket nem is ismernek! A szülők és tanítók lefekszenek utolsó, mély álmukba. Életük, munkájuk látszólag hiábavaló volt. Nem tudják, hogy hűségük az áldás olyan forrását nyitotta meg, amely sohasem apad el.

Csak hitben látják, hogy gyermekeik, akiket felneveltek, áldássá lesznek, és befolyásuk ezerszeresen megismétlődik. Sok munkás az erő, a reménység és a bátorítás üzenetét küldi szét a világba; olyan szavakat, amelyek megnyugvást jelentenek a vágyakozó szíveknek minden országban. Ők azonban magányosan, az ismeretlenség homályában munkálkodva, csak keveset tudnak fáradozásaik eredményeiről. Így lelki ajándékokat nyernek, terheket hordoznak, és elvégzik a munkát. Az emberek elvetik a magot, amelyből sírjuk felett mások aratják le az áldott termést. Fákat ültetnek, hogy mások ehessék meg gyümölcsét. Itt, ezen a Földön megelégszenek azzal, ha azt tudják, hogy mozgásba hozták a jóra indító tényezőket; az eljövendő világon azonban meglátják majd mindezek hatását és ellenhatását. A Mennyben jelentést vezetnek mindazon lelki ajándékokról, amelyeket Isten azért adott, hogy az embereket önzetlenségre indítsa. A mennyei iskola tanulmányainak egyik tárgya és jutalma az lesz, hogy nyomon követhetjük azt a széles területet, amelyet besugároztunk Isten igazságával. Szemlélhetjük azokat, akik erőfeszítésünk által emelkedtek fel, és megláthatjuk életük alakulásában az igazság kibontakozását.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!