A SZENT VÁROS ÖRÖME

''És én, János, látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállá alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.'' (Jelenések 21:2)Az új Jeruzsálem, a megdicsőült új Föld fővárosa ''ékes korona... az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén.. Benne volt Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz.. A népek az Ő világosságában fognak járni, és a Föld királyai oda viszik be dicsőségüket.'' "Ezt mondja az Úr: 'Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja.' " 'Ííme, az Isten sátora az emberekkel van, és Ő velük fog lakni, ők pedig népe lesznek, és maga Isten lesz velük'' (Ézsaiás könyve 62:3; Jel 21:11, 24; Ézsaiás könyve 65:9; Jel 21:3). ''Nem lesz éjszaka'' Isten városában. Nem lesz szükségünk, sem igényünk a pihenésre. Senki nem fárad bele Isten szolgálatába és nevének dicsőítésébe. Mindig frissek leszünk, mint reggel, és a reggelnek soha nem lesz vége. ''És nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket'' (Jelenések könyve 22:5).

A Nap fényét feleslegessé teszi az a ragyogás, amely nem fájó, és nem vakít, pedig felmérhetetlenül túlszárnyalja a déli Nap verőfényét. A szent várost Isten és a Bárány dicsősége el nem halványuló fénnyel önti el. A megváltottak az örök nappal Nap nélküli világosságában fognak járni. Látomásaiban a próféta a bűnön és síron diadalmaskodó boldogokat Alkotójuk közelében látja. Oly közvetlenül beszélgetnek vele, mint ahogy az ember kezdetben beszélt Istennel. ''Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek - mondja nekik az Úr. - Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik többé sírás és jajgatás hangja''. Amint a próféta nézi az Isten városában lakó megváltottakat, a bűn és az átok nyomától mentesen, elragadtatással kiált: ''Örüljetek Jeruzsálemmel, vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind'' (Ézsaiás könyve 66:10).


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!