BŐSÉGES KÁRPÓTLÁS

''Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik'' (Zsidókhoz írt levél 10:35-37)Istennek csodálatos türelme van. Az igazságszolgáltatás sokáig vár, és ezalatt az irgalom védi a bűnöst. ''Igazság és jogosság az ö székének erőssége'' (Zsolt 97:2). A világ vakmerően áthágja Isten törvényét. Mivel Isten régóta tűr, lábbal tiporják tekintélyét. Van azonban egy határ, amelyet nem léphetnek át, és már közel vannak a határhoz. Már most is majdnem túllépték Isten türelmének határvonalát, kegyelmének és irgalmának határát. Az Úr közbelép, hogy megvédje méltóságát, megszabadítsa népét, és visszaszorítsa a gonoszság áradatát. Most, amikor túlsúlyban van a gonoszság, tudhatjuk, hogy közel van a végső válság. Amikor az emberek majdnem egyetemesen szembehelyezkednek Isten törvényével, amikor népét elnyomják és bántalmazzák, az Úr Isten nemsokára így szól: ''Nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mind ez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben'' (Dániel könyve 12:1).

Padlásszobákból és viskókból; börtönökből és vesztőhelyekről; hegyekről és pusztaságokból; barlangokból és tengerparti üregekből fogja Krisztus magához gyűjteni gyermekeit. Földi törvényszékek Isten gyermekeire a leggonoszabb bűnözőknek kijáró büntetést szabták. De közel van már áz a nap, amikor Isten lesz a ''bíró'' (Zsolt 50:6), és a földi ítéleteket a visszájukra fordítja. ''Népe gyalázatát eltávolítja'' (Ézsaiás könyve 25:8). Fehér ruhát kapnak. Bármilyen keresztet hordtak, bármit vesztettek, bárhogyan üldözték őket, mégha földi életükkel kellett is fizetniük, Isten bőségesen kárpótolja gyermekeit. ''Látják az Ő orcáját; és az Ő neve a homlokukon lesz''


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!