A MÁSODIK ESÉLY

Végül az elragadtatás hívei azt is állítják, hogy a megpróbáltatás évei alatt, azok akik nem ragadtatnak el, újabb esélyt kapnak az üdvözülésre.Kategorikusan hangozzon el, hogy a Bibliában erre sincs sehol egy ige sem, ami szerint második esélyt lehetne kapni, vagy hogy a Megváltó eljövetele után még lennének emberek, akik üdvözölni fognak. Ez szintén emberi kitaláció, ami valójában kedvezően hangzik egy testiesen gondolkodó ember számára. Valójában a Szentírás épp az ellenkezőjét tanítja. Figyeljük meg ezeket az egyértelmű Biblia-verseket:

"Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé, hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz." (Jel 22:11)

"Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg!" (Jer 8:20)

Jézus eljövetelekor, a Föld aratásakor már nem lehet üdvözölni.

"És láttam, és ímé, volt egy fehér felhő; és a felhőn ült valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona és a kezében éles sarló." (Jel 14:14)

Jézus második eljövetelekor kezében éles sarlót tart. Aratás ideje van, a bűn magjának hatvan évszázadon át tartó elvetése után. A betakarítás ideje van és "a betakarítás a világ vége" (Mt 13:39) "Bocsátotta azért, aki a felhőn ült, az ő sarlóját a földre; és learattatok a föld." (Jel 14:16) Igazán mondta Jeremiás: "Az aratás elmúlt, és mi nem menekültünk meg." (Jer 8:20)

Jézus eljövetelekor, a Föld aratásakor
már nem lehet üdvözölni.

Amikor Jézus az ő szent angyalaival megjelenik, akkor "elébe gyűjtőinek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől" (Mt 25:32). Abban nagy csoportban csak két osztály lesz. Mindkét csoport sorsa már eldőlt a Jézus eljövetele előtti tetteik alapján.

Ragaszkodjunk szilárdan Isten Igéjéhez, és utasítsuk vissza azokat a tanításokat, melyek emberi vágyakhoz idomulva, emberi elképzeléseken alapulva alkották meg a "titkos elragadtatás" tanításainak zömét. A Biblia tehát világosan elmondja számunkra, hogy Krisztus második eljövetele dicsőséges lesz, amikor elviszi magával az ő megváltottait. Személyes, látható, az egész Földet megrázó esemény lesz, melyről mindenki tudni fog. Az igazak elragadtatnak a levegőbe Jézus Krisztushoz (1Thessz 4:17), a bűnösök azonban elpusztulnak az Üdvözítő eljövetelének fensége által (2Thessz 2:8).

Kutassuk körültekintően a Bibliát, hogy senki se csaphasson be minket az egyik legfontosabb és reménységünkre nézve leggyönyörűbb tanítást illetően, mely Jézus Krisztus második eljövetele!

Mikor jelenik meg az Antikrisztus?


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Jézus kétfázisú eljövetele

Mikor jelenik meg az antikrisztus?

Mit ígérne Jézus?


SEGÍTSD KÜLDETÉSÜNKET!


SZÓLJ HOZZÁ!