BILLY GRAHAM MEGPIHENT AZ ÚRBAN

Billy Graham evangélista, aki több millió embernek hirdette az evangéliumot élete során, "Isten nagykövete" és "Amerika lelkésze", 99 éves korában megpihent az Úrban."Egy üzenetem van: Jézus Krisztus eljött, meghalt a kereszten és feltámadott. Meghalt értünk, hogy mi élhessünk és megváltson bennünket a kárhozattól. Valljuk meg bűneinket és hit által fogadjuk el Őt, mint Urunkat és a Megváltónkat. Ő hű és igaz, hogy megbocsássa a mi bűneinket."

"Ess térdre és imádkozz minden egyes nap, amíg te és Isten a legbensőségesebb barátokká nem váltok. Nem lehet leírni azt az örömöt és a békét, amit ennek a napi rutinodnak köszönhetően fogsz érezni."

Graham adott tanácsot arra vonatkozóan is, hogy az emberek hogyan élhetnek valóban keresztény életet. "Először is mindent meg kell tennünk, hogy Jézust kövessük: szeressük egymást, segítsünk egymásnak, és Isten Igéjének megfelelően éljünk. A Szentlélek az, aki segít nekünk abban, hogy Istennek tetsző életet éljünk. Olvasd az Igét minden nap. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, de el kell kezdeni valahol. Azt javaslom, hogy Lukács evangéliumával kezdjük, majd az Ószövetség első versével folytassuk. A kezdet és a vég egyedül Isten". Graham rámutatott arra, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolat alapvető fontosságú és ezt imával lehet kialakítani és fenntartani.

"Mindent meg kell tennünk, hogy gyermekeink szívében Isten igéje gyökerezzen."


Billy egy charlotte-i, Észak-Karolinában levő farmon nőtt fel. Három gyermek közül a legidősebb volt, így a gazdaságrendben tartása az ő felelőssége is volt. Heti hét nap, reggel és este, Billy feladata volt a tehenek gondozása, ami miatt minden hajnal 2:30-kor kellett kelnie. Két óra alatt húsz tehenet fejt meg, majd kitakarította a helyüket és enni adott nekik. Miután elvégezte ezeket a feladatokat, visszament a házba reggelizni.

Kimondhatatlanul fáradt volt nap mint nap ez a fiatal fiú. Időnként alig tudta nyitva tartani a szemét az iskolában, de egy jó baseball játék az ebédszünetben mindig felélesztette a délután további részére.

Édesanyja keresztény volt, aki már Billy kiskorától kezdve gondoskodott arról, hogy fia minél jobban megismerje az Urat. Ő volt az, aki ragaszkodott ahhoz, hogy a család minden vasárnap rendszeresen részt vegyen az istentiszteleten. Ha valamilyen okból nem tudtak menni, akkor gyermekeit összehívta vacsora után és elolvasta nekik az istentiszteleten elhangzott bibliai történetet.

Billy, mint hat gyermek édesapja, később sokat hangsúlyozta, hogy szülőként mindent meg kell tennünk, hogy gyermekeink szívében Isten igéje gyökerezzen.

Volt egy időszak Billy Graham gyermekkorában, ami nagyon mélyen érintette. A 13 éves Billy-ért és húgáért egy nap megjelent az édesapjuk, hogy hazavigye őket az iskolából. Mivel ilyen soha nem történt korábban, Billy tudta, hogy valami nagy baj van otthon.

Ekkor tudta meg, hogy a nagymamája haldoklik. Billy szerette a nagymama kávéját, és élvezte, amikor elmesélte neki az amerikai polgárháborúról szóló történeteit. Billy nagyapja elhunyt, mielőtt Billy megszületett volna. A nagypapa harcolt a háborúban, mindkét lábát és szemét elveszítette a csatában.

Miközben a család a nagymama ágyánál állt, a nagyi elcsukló, halk hangon elmesélte, hogy már nagyon vágyik Jézushoz, akit mindennél jobban szeret. A nagymama elmondta, hogy álmában megjelent neki az Úr, aki tárt karokkal várta. Látomásában Jézus mellett látta férjét is, teljesen ép szemekkel és lábakkal! Billy soha nem tudta kiverni a fejéből a nagymamája arcát, amint Jézusról beszélt. A nagyanyja halálos ágyán hallott történet arról kezdte mindinkább meggyőzni Billy-t, hogy valóban létezik egy menny, amelyről eddig még nem sokat tudott.

Graham tiszteletes számos amerikai elnök tanácsadója volt


Nem sokkal a nagymama halála után Billy apjának arca és álkapcsa teljesen összeroncsolódott egy a farmon bekövetkezett baleset következtében. A család abban sem volt biztos, hogy túléli a balesetet. Ahogy az idő múlt, az apja egészsége nem javult. Billy aggódott és azon gondolkodott, hogy abbahagyja az iskolát, hogy segítsen a családi gazdaság gondozásában. Ekkor Billy apjának állapota váratlanul javulni kezdett. Az arca örökre deformált maradt a baleset miatt. Ami viszont feltűnt Billy-nek, hogy apja hitbéli állapota is átalakult.

Szülei egyre gyakrabban imádkoztak együtt. Billy mindig gyorsan talált valami kifogást, hogy ne vegyen részt ezeken az összejöveteleken. Billy úgy gondolta, hogy a templomban eltöltött sok idő után már mindent tud és nincs hova fejlődnie. 10 éves korában anyja megtanította a Westminster Katekizmust, amely 107 kérdést és választ tartalmazott a hit alapjairól, ettől a pillanattól kezdve a gyülekezetben való részvétel Billy-nek unalmas volt és feleslegesnek tűnt. Gyakran elgondolkodott azon, hogyan lehetne érdekesebbé tenni az alkalmakat.

Amikor szülei elhívták egy gyülekezeti alkalomra, beleegyezett, hogy elmegy, mert hallotta, hogy lesznek ott tüntetők is, akik botrányt akarnak kelteni. Az alkalmon nem voltak tüntetők, csak több ezer ember, akik a meghívott prédikátor üzenetét akarták hallani. Billy a sátor hátsó részében állva hallgatta a prédikációkat, amikor egyszercsak valami ellenálhatatlan késztetést érzett, hogy megvallja Istennek bűneit.

Ez volt az első, őszinte, megrengető találkozása az Úrral.

Ekkor indult el az úton, hogy kövesse Jézust, mint Urát és Megváltóját. Ahogy hazaindult, azon tűnődött, hogy valóban szeretné-e átadni az álmait és a jövőjét Istennek? De az evangélium ellenállhatatlan volt, Billy megbánta bűneit, és átadta magát Krisztusnak. Soha nem tudhatta volna meg másként, milyen csodálatos tervei vannak Istennek az ő jövőjével!

Graham tiszteletes számos amerikai elnök tanácsadója volt. 1983-ban elnyerte az elnöki Szabadságérem kitüntetést, ami az ország legrangosabbkitüntetése. 57 alkalommal volt a legkedveltebb amerikai az ország listáján. Billy egy átlagos fiú volt, aki szerette a baseballt, de amikor Isten megragadta szívét, semmi nem állíthatta meg buzgóságát az evangélium hirdetésében!

Isten hétköznapi embereket használ fel rendkívüli dolgok elvégzésére. Csak az Úr tudja, hogy mit tervezett a mi életünkkel. Csendesedjünk el gyakrabban, figyeljünk oda jobban az Úr szavára, hogy használni tudjon minket és megvalósulhasson mindaz, amit eltervezett a mi éltünkben.